Sisutoiminnan piiriyhteyshenkilö

Sisutoiminnan piiriyhteyshenkilö toimii piirien ja keskusjärjestön välisen sisukoordinaatioryhmän koollekutsujana ja osallistuu moninaisuusryhmän työskentelyyn. Saat olla mukana kehittämässä sisupartiotoimintaa monipuolisesti lippukunta-, piiri- ja keskusjärjestötasolla ja sitä kautta pääset vaikuttamaan vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten yhdenvertaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Pääset toimimaan sisupertion ytimessä ja voit omalla toiminnallasi parantaa sisupartiotoiminnan valtakunnallista tasalaatuisuutta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä eduksi on kokemus sisupartiosta. Pestissä on hyötyä piirien ja keskusjärjestön organisaatioiden toiminnan tuntemisesta sekä projekteista ja verkostoyhteistyöstä. Pestiä hakevalta odotetaan tahtoa edistää sisupartiota.

Lisätiedot

Opit keskusjärjestön kokous- ja päätöksentekokäytännöt ja päätettyjen asioiden jalakuttamiseen liittyviä käytännön toimia. Sisutoiminnan piiriyhteyshenkilö tukee sisujohtajapäivien järjestäjää yhdessä toimiston työntekijän kanssa. Myös sisukoordinaatioryhmän kokoonpanon hallinta yhdessä piirien ja keskusjärjestön työntekijöiden kanssa opettaa organisointitaitoja.

Täytä hakemus