Sjörådet, gruppmedlem

Vad går uppdraget ut på:

Som medlem i sjörådet deltar du i sjörådets arbete med utbildningar, evenemang och seglatser, rekrytering, kontakt med och stöd till kårerna samt beviljande av certifikat. Du deltar i det utvecklingsarbete och de projekt som sjörådet ansvarar för och du stöder de andra sjörådsmedlemmarna i deras uppdrag ochbidrar med dina tankar och idéer. Som stöd har du resten av sjörådet och programkoordinatorn.

Det här uppdraget är för dig som inte ännu vet vilken del av sjörådets arbete du vill fokusera på. Under uppdragets gång då du blivit mer bekant med arbetet kan du antingen rikta in dig på något av delområden, eller fortsätta att vara med på alla områdena.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du:
- Har ett intresse att bidra med sjökunskap eller ett intresse att lära sig mera om sjöverksamheten inom förbundet.
- Åtar dig ansvarsuppdrag och sköter dem (t.ex. deltar i stabs- eller skepparrekrytering; sköter egna bitar av sjörådets projekt och deltar i utvecklingen av sjöverksamheten).
- Tycker om att samarbeta och vill vara en del av en grupp.

Vad ger vi dig?
- Ett meningsfullt uppdrag i en glad gemenskap
- Möjlighet att skapa nya kontakter inom vår organisation
- Erfarenhet av olika mindre och större ansvarsuppdrag.
- Möjlighet att vara en väsentlig del i planerandet och förverkligandet av förbundets sjöverksamhet.

Uppdragetslängd: 1 år i taget (du får gärna sitta med flera år)

Uppdragetkräver i tid:
Möten med gruppen (ca 9 st/år) och självständigt arbete mellan mötena innebär i medeltal 2 kvällar i månaden.?Mötena hålls i regel på distans.

Utöver sjörådets eget arbete är det också bra om du deltar i gemensamma tillfällen för alla FiSSc:s förtroendevalda; närmast vårseminarium i januari och scoutledarträffar.

Lisätiedot

Vad är sjörådet: 

Sjörådet är den grupp i FiSSc som ansvarar för förbundets sjöverksamhet. Det innebär att sjörådet stöder kårerna genom att förverkliga sjöutbildningar och -evenemang och utveckla och upprätthålla utbildningsmaterial, planera och genomföra skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator, upprätthålla båtregistret över FiSSc-kårernas båtar och bevilja båtförarcertifikat. 
Sjörådet består av en ordförande och ca 5-7 medlemmar. Inom sig utser sjörådet en viceordförande. Sjörådet samarbetar bland annat med Meripartioryhmä inom Finlands Scouter. 

Täytä hakemus