Sjörådet, gruppmedlemmar

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid):
Mötena med gruppen (ca 7 st) och arbetet mellan mötena kräver några kvällar i månaden, ibland även veckoslut. Utöver gruppmötena kan mindre projekt kräva en del tid beroende på vad gruppen jobbar för.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du

  • Ansvarar för eventuella projekt
  • Ansvarar för att rekrytera stab till olika evenemang
  • Stöder seglatsansvarige vid behov
  • Är med och marknadsföra gruppens arbete (t.ex. på scoutledarträffar)
  • Är glad och utåtriktad och kunna samarbeta i en rolig grupp
  • Har ett intresse att bidra med sjökunskap eller ett intresse att lära sig mera om sjöverksamheten inom förbundet
Vad ger vi dig?
  • Möjligheten att skapa nya kontakter inom vår organisation
  • Möjlighet att få påverka sjöverksamheten och utbudet av sjöevenemang inom förbundet

Täytä hakemus