Sjörådet, gruppmedlemmar

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid):
Mötena med gruppen (ca 7 st) och arbetet mellan mötena kräver några kvällar i månaden, ibland även veckoslut. Utöver gruppmötena kan mindre projekt kräva en del tid beroende på vad gruppen jobbar för.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du

  • Ansvarar för eventuella projekt
  • Ansvarar för att rekrytera stab till olika evenemang
  • Stöder seglatsansvarige vid behov
  • Är med och marknadsföra gruppens arbete (t.ex. på scoutledarträffar)
  • Är glad och utåtriktad och kunna samarbeta i en rolig grupp
  • Har ett intresse att bidra med sjökunskap eller ett intresse att lära sig mera om sjöverksamheten inom förbundet
Vad ger vi dig?
  • Möjligheten att skapa nya kontakter inom vår organisation
  • Möjlighet att få påverka sjöverksamheten och utbudet av sjöevenemang inom förbundet

Lisätiedot

Ifall du har frågor om uppdraget och vill ha mer information så kan du vända dig till sjörådets ordförande Freja Frankenhaeuser: freja.frankenhaeuser@scout.fi.

Täytä hakemus