Sjörådet, kursansvarig

Vad går uppdraget ut på:

Som kursansvarig i sjörådet koordinerar du rekryteringen av staber till förbundets sjöutbildningar, håller kontakt med stabscheferna inför utbildningarna och fungerar som kontaktlänk mellan sjörådet och staberna. Som stöd har du resten av sjörådet och programkoordinatorn, samt stabscheferna då dessa finns. Du deltar också i sjörådets gemensamma arbete och stöder de andra sjörådsmedlemmarna i deras uppdrag.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du:
•Tycker att sjöutbildningar är viktiga och vill bidra till lyckade sjöutbildningar i förbundet.
•Har lätt att lyfta på luren för att ringa människor och få dem att komma och utbilda.
•Uppdaterar de övriga i Sjörådet om rekryteringsprocessen och var som vad krävs.

Vad ger vi dig?
•Ett meningsfullt uppdrag i en glad gemenskap
•Möjlighet att skapa nya kontakter inom vår organisation
•Erfarenhet av rekrytering
•Möjlighet att vara en väsentlig del i planerandet för alla sjöutbildningar som ordnas

Lisätiedot

Uppdragets längd: 1 år i taget (du får gärna sitta med flera år)

Uppdraget kräver i tid: 
Mötena med gruppen (ca 9 st/år) och självständigt arbete mellan mötena innebär i medeltal 2 kvällar i månaden. 

Vad är sjörådet:
Sjörådet är den grupp i FiSSc som ansvarar för förbundets sjöverksamhet. Det innebär att sjörådet stöder kårerna genom att förverkliga sjöutbildningar och -evenemang och utveckla och upprätthålla utbildningsmaterial, planera och genomföra skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator, upprätthålla båtregistret över FiSSc-kårernas båtar och bevilja båtförarcertifikat.
Sjörådet består av en ordförande och ca 5-7 medlemmar. Inom sig utser sjörådet en viceordförande. Sjörådet samarbetar bland annat med Meripartioryhmä inom Finlands Scouter.


Täytä hakemus