Sjörådet, seglatsansvarig

Vad går uppdraget ut på:

Som seglatsansvarig i sjörådet ansvarar du för rekryteringen av skeppare till förbundets seglatser, håller kontakt med skepparna inför seglatserna och fungerar som kontaktlänk mellan sjörådet och skepparna. Som stöd har du resten av sjörådet och programkoordinatorn. Du deltar också i sjörådets gemensamma arbete och stöder de andra sjörådsmedlemmarna i deras uppdrag.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du:
•Tycker att seglatser är skoj och vill bidra till lyckade seglatser i förbundet.
•Har lätt att lyfta på luren för att ringa människor och få dem att skeppa Navigator
•Uppdaterar de övriga i Sjörådet om rekryteringsprocessen och var som vad krävs.
•Kan sätta tiden som krävs på våren för att rekryteringen skall lyckas

Vad ger vi dig?
•Ett meningsfullt uppdrag i en glad gemenskap
•Möjlighet att skapa nya kontakter inom vår organisation
•Erfarenhet av rekrytering
•Möjlighet att vara en väsentlig del i planerandet för alla seglatser som ordnas

Lisätiedot

Uppdragets längd: 1 år i taget (du får gärna sitta med flera år)

Uppdraget kräver i tid: 
Mötena med gruppen (ca 9 st/år) och självständigt arbete mellan mötena innebär ca 2 kvällar i månaden. För den seglatsansvariga är den mest intensiva tiden mars-juni då uppdraget kan kräva insatser varje vecka. Mötena hålls i regel på distans. 

Vad är sjörådet:
Sjörådet är den grupp i FiSSc som ansvarar för förbundets sjöverksamhet. Det innebär att sjörådet stöder kårerna genom att förverkliga sjöutbildningar och -evenemang och utveckla och upprätthålla utbildningsmaterial, planera och genomföra skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator, upprätthålla båtregistret över FiSSc-kårernas båtar och bevilja båtförarcertifikat.
Sjörådet består av en ordförande och ca 5-7 medlemmar. Inom sig utser sjörådet en viceordförande. Sjörådet samarbetar bland annat med Meripartioryhmä inom Finlands Scouter.

Täytä hakemus