Sjörådet, seglatsansvarig

Vad går uppdraget ut på:

Som seglatsansvarig i sjörådet ansvarar du för rekryteringen av skeppare till förbundets seglatser, håller kontakt med skepparna inför seglatserna och fungerar som kontaktlänk mellan sjörådet och skepparna. Som stöd har du resten av sjörådet och programkoordinatorn. Du deltar också i sjörådets gemensamma arbete och stöder de andra sjörådsmedlemmarna i deras uppdrag.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? Du:
•Tycker att seglatser är skoj och vill bidra till lyckade seglatser i förbundet.
•Har lätt att lyfta på luren för att ringa människor och få dem att skeppa Navigator
•Uppdaterar de övriga i Sjörådet om rekryteringsprocessen och var som vad krävs.
•Kan sätta tiden som krävs på våren för att rekryteringen skall lyckas

Vad ger vi dig? 
•Ett meningsfullt uppdrag i en glad gemenskap
•Möjlighet att skapa nya kontakter inom vår organisation
•Erfarenhet av rekrytering
•Möjlighet att vara en väsentlig del i planerandet för alla seglatser som ordnas

Lisätiedot

Uppdragets längd: 1 år i taget (du får gärna sitta med flera år)

Uppdraget kräver i tid: 
Mötena med gruppen innebär ca 1 kväll i månaden (utom på sommaren). Arbetet mellan mötena betyder ungefär lika många kvällar till. För den seglatsansvariga är den mest intensiva tiden ca mars-maj då uppdraget kan kräva insatser varje vecka.

Vad är sjörådet:
Sjörådet är den grupp i FiSSc som ansvarar för förbundets sjöverksamhet. Det innebär att sjörådet förverkligar sjöutbildningar och -evenemang och utvecklar och upprätthåller utbildningsmaterial, planerar och genomför skolningsseglatser i samarbete med Föreningen Navigator, upprätthåller båtregistret över FiSSc-kårernas båtar och beviljar båtförarcertifikat.

Täytä hakemus