SoMe gruppen, vice ordförande

Längd på uppdrag: 1-2 år

Som vice gruppordförande är du en del av den främstalinjen då det gäller ledandet och utvecklandet av en specifik del av allt detviktiga som FiSSc gör för de Finlandssvenska scoutkårerna. Tillsammans medstyrelsemedlemmarna, de övriga gruppordförandena och vice samt anställda påFiSSc:s kansli är du med i GuldFiSScarna, som utgör ett stödnätverk åtdig i ditt uppdrag.

Som vice gruppordförande fungerar du som arbetspar åtgruppordförande och stöder hen i ledandet av gruppens verksamhet. Införuppdraget gör ni tillsammans upp en arbetsfördelning och kommer överens om hurni vill arbeta tillsammans. Detta innebär alltså att uppdraget kan se ut påväldigt många olika sätt, så det kan löna sig att vara i kontakt med gruppensordförande och diskutera ihop er, om du är intresserad av uppdraget. Till vicegruppordförandes uppgifter hör att vara insatt i gruppens verksamhet, så att duvid behov kan fungera tillfälligt som ordförande.

I uppdraget fungerar du som en del av  grupptrion tillsammans med gruppens ordförandeoch en kanslikontakt, dessa stöder dig i ditt uppdrag. Grupptrion sköter förberedelserna inför gruppens mötenoch leder gruppen. I trioarbetet är alla tre medlemmar jämlika och likanödvändiga för ett framgångsrikt arbete i förbundet.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig? 

 • Vilja att fungera som gruppordförandes stöd och arbetspar i ledandet av en grupp.
 • Intresse att leda en grupp förtroendevalda, vilket bl.a. innebär att hålla handslag, att motivera, att stöda och att kommunicera med gruppens medlemmar och att stöda dem vidare på deras scoutstig.
 • En vilja att lära dig och sätta dig i din grupps verksamhet.
 • Att du kan visionera kring och har en vilja att utveckla din grupps verksamhet.
 • Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov. 
 • Uppdraget kräver deltagande i en del veckoslutsevenemang, gruppens egna möten och eventuella möten med andra grupper. Trion kommer överens om hur arbetat ska fördelas, men i regel träffas trion inför gruppens möten och då behov finns. 
 • Årligen ordnas det två GuldFiSSc-möten och vårseminarium (16-17.1.2021), i  dessa är det viktigt att du som GuldFiSSc deltar. Evenemangen stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda. 
 • Uppdraget kräver att du följer med kommunikation i Teams, e-posten och att du aktivt kommunicerar med såväl de egna gruppmedlemmarna (eller teamen/undergrupperna) och övriga delar av organisationen. 
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att påverka ditt verksamhetsområdes verksamhet och framtid och att tillsammans med andra utveckla FiSSc.
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier.
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband inom både förbundet och Finlands Scouter.
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i höst- och vårsemi och eventuella övriga evenemang som stöder ditt uppdrag bl.a. Ledareldarna den 27-29.8.2021.
 • Rätt att få bära en förbundshalsduk.
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar och hur det nationella scoutfältet är organiserat.

Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden,du kan bekanta dig närmare med kommunikationsområdet här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/

Täytä hakemus