Somemestari – Finnjamboree Kajo 2022

Kajon somea on jo hiljalleen herätelty, mutta vuoden 2021 aikanase RÄJÄHTÄÄ! Miten sinä toteuttaisit Kajon somevirran niin, että jokaiselle onjotakin tarjolla, eikä kiinnostus lopahda? Sinä määrität tasapainoiluaoleellisen tiedon jakamisen ja partiohauskan välillä, sillä molempia tarvitaan.Kuinka hehkuttaa leiriä osallistujille ja samalla ohjata partiolaistenvanhempia ilmoittautumislomakkeiden äärelle? Entä millaisena sykkii Kajonsomevirta leirin aikana?

Somemestariparilla (voit hakea yksin tai kaverin kanssa) onyksi muhkeimmista Elämyksen tiimeistä, sillä alaisuudessanne toimivat Instatiimi,Facetiimi, Snapchat-tiimi, TikTok-tiimi, YouTube-tiimi ja mahdollisesti vielämuitakin. Vai ovatko ne erillisiä tiimejä? Te päätätte ja suunnittelette sen! Vaikkapestin alussa somemestarikin pääsee kädet savessa toteuttamaan laatimaansasomesuunnitelmaa eri kanaviin, on vastuullasi ennen kaikkea Kajon erisomekanavien viestinnän koordinointi, aikataulutus ja suunnittelu sekäerilaisten somekampanjoiden toteutus.

Somemestarien vastuulla on rekrytoida ja kouluttaa Kajon sometiimienkympit, suunnitella tiimien rakenne, mahdollinen tiimien välinen rotaatio sekäeri toiminnoille tarvittavat ”korvamerkityt” somettajat (esim. yhteisohjelmat,tarina) sekä huolehtia, että kaikki someviestintä noudattaa Kajon yleisiäviestintäohjeita. Läheisimmät yhteistyökumppanit löytyvät muista Kajon viestinnänja markkinoinnin tiimeistä kuten Nettitiimi, PR-tiimi, Kuvaustiimi jaViestintätiimi. Erilaisiin viestintätarpeisiin vastaaminen edellyttää kuitenkinlaajaa yhteistyötä koko Kajon leiriorganisaation kanssa.

Tarjoamme haastavan ja halutun pestin, joka on sekänäköalapaikka koko Kajoon että myös mahdollisuus osoittaa ja vahvistaa omaaosaamistasi suurehkon someviestintään keskittyvän tiimin organisoinnissa,kouluttamisessa ja johtamisessa. Yhdessä kymppiesi ja tiimiesi kanssa luotmielikuvaa kohderyhmille siitä, mitä kaikkea Kajo on ja miksi se on leiri juurisinulle ja minulle.

Pesti alkaa heti valinnan jälkeen ja päättyy loppuraporttienvalmistuessa syksyllä 2022. Pestissä vaaditaan työskentelyä ennen leiriä sekäleirin aikana. Ajankäytöllisesti pesti vaatii viikoittaista työskentelyä hetipestaamisesta alkaen.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Etsimme somemestaria, jolla on mielellään aikaisempaakokemusta useamman somekanavan kattavasta viestinnästä partiotapahtumassa taimuussa asiayhteydessä (harrastus, työ). Tutustumme mielellämme esimerkkeihinaiemmista somekampanjoista tai tapahtumaviestinnästä. Idearikkaukden lisäksi edellytämmesomemestarilta koordinointikykyä ja suunnitelmallisuutta sekä kykyä pitäälukuisia palloja ilmassa.

Edellytämme mestareiltamme jonkin verran aikaisempaajohtamiskokemusta joko partiosta tai sen ulkopuolelta. Projektia tullaantyöstämään pitkälti etänä O365-ympäristössä, joten hyvät projektinhallintaidottulevat tarpeen.

Kerro meille, miten haluaisit toteuttaa Kajon somen niinennen leiriä kuin sen aikana.


Täytä hakemus