SP-FS hallituksen jäsen, aluetyö

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Hallitustyöskentely, eli järjestön johtamiseen ja kehittämiseen osallistuminen ja etenkin aluetyön strateginen johtaminen ja kehittäminen
 • Keskusjärjestön tekemän aluetyön johtaminen, hyvän lippukuntatoiminnan valtakunnallisten edellytysten varmistaminen ja piirien aluetyön/lippukuntatuen tuki
 • Aluevaliokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Yhteistyö toimihenkilöiden kanssa erityisesti aluetyöhön, moninaisuuteen ja kasvuun liittyen
 • Valiokunnan toimintaan kuuluvan Parempi lippukunta -kokonaisuuden koordinointi (valmentajien ja johtokolmikoiden toiminnan tuki), moninaisuuden edistäminen partiossa ja lippukuntien kasvun tuki
 • Piirien kasvun koordinaatioryhmän johtaminen (kaudella 2021-2022)
 • Valtakunnallisen valmentajauudistuksen johtaminen (kaudella 2021-2022)
 • Toiminnanalaan liittyvien projektien (kasvun valmennusohjelmat, valmentajauudistus) toteutuksen tuki ja ohjaus
 • Yhteistyö hallituksen muiden jäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa – erityisesti osallistuminen lippukuntatuen valiokuntien (aluetyö, partiokasvatus, vapaaehtoistuki) yhteiseen työskentelyyn

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
 • Arviolta keskimäärin 10–15 tuntia viikossa ja lisäksi n. 10 viikonloppua vuodessa. Pesti sisältää kokouksia arki-iltoina (lähikokoukset ja Teams), itsenäistä työskentelyä sekä seminaari- ja kokousviikonloppuja.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
 • Omien taistelujen valitseminen – kehitettävää olisi aluetyön monella saralla, mutta kaikkeen ei voi yhden kauden aikana ryhtyä. On osattava valita strategian kannalta vaikuttavimmat kokonaisuudet. Muutosjohtaminen valtakunnallisten uudistusten ja kehityskohtien osalta on ollut paikoin haastavaa, joskus turhauttavaakin – mutta lopulta tosi palkitsevaa.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Hallituksen jäsenenä osallistuu jatkuvasti moniin oman toiminnanalan ulkopuolisiin tehtäviin järjestön johtamisen kautta.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus