SP-FS hallituksen jäsen, digi ja talous

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Talousvaliokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Oman toiminnanalan asioiden näkökulman tuominen hallitukseen, kuitenkin muistaen, että hallituksessa toimitaan koko järjestön eikä vain oman toiminnanalan edustajana
 • Järjestön talous- ja IT-asioihin perehtyminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä edistäminen yhdessä henkilöstön ja toiminnanalan luottamushenkilöiden kanssa
 • Toiminnanalan asioiden valmistelu ja esittely hallituksen ja partioneuvoston kokouksissa
 • Mm. Adventtikalenterikampanja
 • Partion Ystävät ym. yksityisvarainhankinta
 • ICT- ja digiasiat
 • Jäsenmaksuasiat
 • Taloudenhoidon kehittäminen
Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Pestiin kuluva aika vaihtelee huomattavasti viikosta toiseen. Kokouksia on keskimäärin 1-3 viikossa (paitsi kesällä on parin kuukauden tauko ja joulun alla noin kuukauden) mutta määrä vaihtelee paljon. Lisäksi pestiin kuuluu kokousten ulkopuolista yhteydenpitoa keskusjärjestön henkilöstön, toiminnanalan luottamushenkilöiden ja muun hallituksen kanssa. Tehtävään kuuluu myös jonkin verran itsenäistä työskentelyä valmisteltavien asioiden parissa (esim. kokousmateriaaliin tutustumista ja kommentointia). Käytännössä pestin hoitamiseen menee keskimäärin 5–20 tuntia viikossa. Tuntimäärä vaihtelee kuitenkin hyvin paljon viikosta toiseen ja tuntimäärä on myös riippuvainen omista työtavoista ja kiinnostuksesta.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Tehtävän vaativuus riippuu tietysti itsestä. Esittelytilanteisiin tarvitaan esiintymisvalmiutta, mutta yksi tärkeimpiä tehtäviä on toiminnanalan johtaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa, ja tähän liittyen tarvitaan valmiuksia luottisten rekrytointiin ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Pestin aikana olen toiminut myös Oy Partio Scout Ab:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hallituksen jäsenen pestissä on aina mukana myös muiden toiminnanalojen toiminnassa sekä hallituksen toiminnan että muun yhteistyön kautta. Tällä kaudella on myös valmisteltu ja käynnistetty Partion digitaalisten palveluiden kokonaisuudistusta (Paju) joka itsessään erillinen projekti.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus