SP-FS hallituksen jäsen, kansainväliset yhteydet

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaaleissa valitaan kaksi kv-valtuutettua (WAGGGS ja WOSM). Toinen kv-valtuutettu valitaan lisäksi kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallituksen jäseneneksi.

Hallituksen jäsen
Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut mm. seuraavat tehtävät:
 • Toimiminen toisen maailmanjärjestön kansainvälisenä valtuutettuna sekä kansainvälisten yhteyksien toiminnanalasta vastaavana hallituksen jäsenenä.
 • Kv-valtuutettu vastaa SP:n suhteista toiseen maailmanjärjestöön (joko WAGGGS tai WOSM) ja muihin partiomaihin. Kv-valtuutetun tehtävä on maailmanjärjestöjen määrittämä ja jokaisessa kansallisessa partiojärjestössä on kv-valtuutettu, joka vastaa siitä, että järjestön toiminta on maailmanjärjestöjen peruskirjan ja linjausten mukaista.
 • Kv-valtuutettu toimii linkkinä maailmanjärjestöjen ja SP:n eri toimijoiden välillä ja välittää tietoa sekä materiaaleja koko järjestölle. Kv-valtuutettu johtaa SP:n maailmanjärjestöissä tapahtuvaa vaikuttamistyötä, esimerkiksi säännöllisesti järjestettävien konferenssien (jäsenkokous) delegaatioita.
 • Oman toiminnanalan & valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan työvaliokunnan (KV-valtuutetut, valiokunnan puheenjohtaja ja työntekijä) kanssa. Kansainvälisten yhteyksien toiminnanalaan kuuluvat mm. SP:n kansainväliset leirimatkat, SP:n kansainväliset kumppanuudet ja kehitysyhteistyö, KV-tuki (lippukuntien & piirien kansainvälisyyden tuki), suhteet maailmanjärjestöihin ja muihin partiomaihin, pohjoismainen yhteistyö sekä kansainväliset koulutukset ja seminaarit.
 • Kv-valtuutetut sopivat keskinäisestä työnjaostaan, mutta perinteisesti kv-valtuutetut ovat jakaneet toiminnanalan eri osa-alueet vastaten niistä ja niiden parissa toimivien luottamushenkilöiden ja projektiryhmien johtamisesta sekä tukemisesta.
 • KVY-valiokunta järjestää KV-trainee kurssin säännöllisesti kansainvälisyydestä kiinnostuneille suomalaisille partiolaisille.

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaukset edellisiltä kv-valtuutetuilta, joista toinen hallitusjäsen)
 • 1. Hyvin vaihtelevasti n. 7-20 tuntia viikossa sekä pidemmät kokoukset n. joka kolmas viikonloppu.
 • 2. Ajankäyttö vaihtelee viikosta ja kuukaudesta toiseen, mutta keskimäärin arviolta 10-15 tuntia viikossa ja 1-2 viikonloppua kuukaudessa. KV-valtuutettuna on lisäksi joka vuosi yksi viikon kestävä kansainvälinen konferenssi ja lisäksi mahdollisesti muita 2-4 päiväisiä kansainvälisiä tapahtumia.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
1. KV-valtuutetun pesti jakautuu kahteen hyvin erilaiseen osa-alueeseen eli hallituksen jäsenenä toimimiseen ja kansainvälisenä valtuutettuna toimimiseen. Kokonaisuudet poikkeavat toisistaan paljon ja näiden välisen tasapainon säilyttäminen sekä priorisointi on välillä haastavaa. Tämän lisäksi täytyy pystyä myös hallitsemaan laajan toiminnanalan johtaminen ja pysyä “kartalla” isoista kokonaisuuksista sen sisällä. Ajankäyttöä pitää suunnitella tarkasti, niin itsensä kuin muidenkin osalta.
2. KV-toiminnanala on erittäin laaja ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin pesteihin, niin kotimaassa kuin maailmanjärjestöissäkin. Toisaalta KV-toiminnanalan tarjoamien mahdollisuuksien laajuus on vähemmän tiedostettu suomalaisten partiolaisten keskuudessa, joten oikeiden ihmisten löytäminen oikeisiin pesteihin ei ole aina helppoa. Toiminnanalan sisällä kokonaisuudet ovat myös hyvin erilaisia, joten ihmisten motivointi ja tukeminen pesteissään on välillä haastavaa, mutta samalla innostavaa.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus