SP-FS hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Järjestön toiminnan johtaminen ja kehittäminen ja etenkin vapaaehtoistuen toiminnanalan strateginen johtaminen ja kehittäminen.
 • Vapaaehtoistuen valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa (rekrytointi, pestaaminen, vapaaehtoistuen työvaliokunnan kanssa kokousten suunnittelu ja toteutus).
 • Vapaaehtoistuen valiokunta koostuu Koulutusryhmän, Ko-Gi-ryhmän, VBL-ryhmän, johtamisverkoston, osaamisverkoston, turvallisuusverkoston ja aikuisverkoston puheenjohtajista sekä valiokunnan puheenjohtajista eli noin 15-20 vapaaehtoisesta sekä toiminnanalan asiantuntijoista (kahdesta työntekijästä). Lisäksi valiokunnan ryhmiin ja verkostoihin kuuluu 40-50 muutakin vapaaehtoista.
 • Vapaaehtoistuen valiokunta vastaa keskusjärjestön ja partiopiirien vapaaehtoisten tukemisesta, turvallisuusjohtamisesta sekä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa tehtävästä monialaisesta yhteistyöstä sekä osaamisasioista ja aikuisasioista.
 • Valiokunta kehittää ja ylläpitää partion koulutus- ja pestijärjestelmää sekä johtamiskäsitystä.
 • Valiokunta järjestää koulutuksia, huolehtii ylimmän partionjohtajakoulutuksen järjestämisestä, kehittää aikuisrekrytointia ja vapaaehtoistuen muotoja partiolippukunnille, -piireille ja keskusjärjestölle sekä kehittää turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja ohjeita.
 • Vapaaehtoistuen laajennetun valiokunnan järjestäminen kaksi kertaa vuodessa partiopiirien vapaaehtoistuesta vastaaville henkilöille, Vapaaehtoistuen Foorumin järjestäminen partiopiirien vapaaehtoistuen vapaaehtoisille ja siitä kiinnostuneille vuorovuosittain Johtajatulien kanssa.
Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
 • Arviolta keskimäärin 10–15 tuntia viikossa ja lisäksi läsnäolemista n. 20 viikonloppuna vuodessa. Pesti sisältää kokouksia arki-iltoina (teams-kokoukset), suunnittelupalavereja, itsenäistä työskentelyä sekä seminaari- ja kokousviikonloppuja.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Vaativinta on ollut aikatauluttaa kaikki pestiin liittyvä tekeminen niin, että kaikki kokoukset ja seminaariviikonloput eivät kasaannu samoille viikoille ja kuukausille ja aikaa jää myös partiosta vapaalle ajalle arkenakin.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Johtajatulet 2021 –tapahtuman ohjausryhmä
Pohjoismainen konferenssi 2021

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus