SP-FS hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Järjestön toiminnan johtaminen ja kehittäminen ja etenkin viestinnän ja markkinoinnin strateginen johtaminen ja kehittäminen
 • Viestintä- ja markkinointivaliokunnan toiminnasta vastaaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa
 • Yhteistyö etenkin viestinnän ja markkinoinnin työntekijöiden kanssa
 • Yhteistyö hallituksen muiden jäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa
 • Yhteistyö piirien ja FiSSc:n viestinnän ja markkinoinnin vapaaehtoisten kanssa
 • Osallistuminen kasvutoimenpiteiden koordinointiin
 • Toiminnanalan vastuulla on viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus ja tarkemmin esimerkiksi jäsenviestintä, sosiaalinen media, markkinointikampanjat, visuaalinen ilme ja viestintäkoulutukset.
 • Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
 • Ajankäyttötarve vaihtelee viikoittain. Pestiin menee yleensä noin 10–15 tuntia viikossa. Usein kevät- ja syyskauden alussa ja lopussa aikaa kuluu enemmän. Lisäksi tapaamisia ja kokouksia on yleensä 1–2 viikonloppuna kuukaudessa.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Kokonaisuuden kannalta olennaiseen keskittyminen on tärkeää pestissä. Kokonaisuus on laaja ja kaikkeen ei ehdi mukaan, joten täytyy osata priorisoida asiat.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Hallituksen jäsenenä osallistuu jatkuvasti moniin oman toiminnanalan ulkopuolisiin tehtäviin järjestön johtamisen kautta. Lisäksi olen osallistunut kansainvälisiin tapahtumiin.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus