SP-FS hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hallitusjäsenen tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Järjestön toiminnan johtaminen ja kehittäminen ja etenkin yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan strateginen johtaminen ja kehittäminen (sisältäen myös esimerkiksi sidosryhmäyhteistyö, järjestön edunvalvonta, partion ulkoisten edustusten koordinoiminen, sidosryhmätilaisuuksien johtaminen/koordinointi, lausuntoprosesseihin osallistuminen, partion asiantuntijuuden teemojen edistäminen).
 • Oman toiminnanalan valiokunnan toiminnasta vastaaminen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa.
 • Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman toteutumisen edistäminen ja johtaminen
 • Partion kumppanuuskokonaisuuden edistäminen
 • A-jäsenyhteistyö yhteiskuntasuhteissa
 • Yhteiskuntasuhde- ja kumppanuusajattelun edistäminen partiossa
 • Kestävän kehityksen mukaisten teemojen edistäminen partiossa
Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä hallitusjäseneltä)
Viikosta riippuen esimerkiksi sidosryhmätapaamisen takia 3 kokonaista päivää tai 3-18 h tapaamisiin ja juokseviin asioihin sekä normaaliin hallitustyöhön. Viikonloppuja pestin parissa kuluu vuodessa noin 10. Pestin hoitamisen, mielekkyyden ja esimerkiksi edustustehtävien osalta on eduksi että pystyy ajoittain olemaan myös arkiaikoina käytettävissä Helsingissä. Mikäli et asu Helsingissä, kuluu myös matkustamiseen huomattava määrä tunteja vuodessa (asuinpaikkakunnasta riippuen).

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Pesti vie runsaasti aikaa, ja oikeastaan vain itse määrittelet mihin vedät omat rajasi. Pestissä osallistutaan koko järjestön johtamiseen, mikä vaatii laajojen, entuudestaan mahdollisesti tuntemattomien kokonaisuuksien hyvää hallitsemista. Tämän lisäksi partion toimintaympäristö on hyvin laaja, minkä hahmottaminen vaatii oman perehtymisensä. Innokkaalle perehtyjälle tämä tuo kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden ja monta erittäin vaikuttavaa vaikuttamisen paikkaa.

Mihin toiminnanalasi ulkopuolisiin tehtäviin olet mahdollisesti osallistunut?
Olen ollut vastuussa Kestävä kehitys partiossa –hallitusohjelmahankkeesta sekä osallistuin kv-tapahtumiin, kuten WOSM Euroopan alueen konferenssiin ja Jamboreelle. Tämän lisäksi olen ollut mukana monissa pienemmissä kehittämistehtävissä järjestön sisällä.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus