SP-FS hallituksen puheenjohtaja

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

SP-FS ry:n puheenjohtajan tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavia (yhdessä varapuheenjohtajien kanssa vastuita jakaen):
 • Hallituksen ja hallituksen toiminnan johtaminen: Työvaliokunnan kokousten ja kokousvalmistautumisen johtaminen, puheenjohtaminen hallituksen kokouksissa sekä kokousten päätöksistä aiheutuvien toimenpiteiden koordinointi tai delegointi. Hallituksen seminaarien ja muiden tapaamisten järjestelyiden päävastuu.
 • Kokonaisvastuu yhdessä varapuheenjohtajien kanssa hallituksen jäsenten ”työhyvinvoinnista”, pestistä ja ryhmäytymisestä.
 • Toiminnanjohtajan esihenkilönä toimiminen. Hallituksen ja toimiston yhteistyön varmistaminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ja muu tarvittava henkilöstöön liittyvä työskentely.
 • Kumppanuudet, yhteiskuntasuhteet, vaikuttaminen ja partion edustaminen partion ulkopuolella: Yhteistyö varapuheenjohtajien, toiminnanjohtajan ja yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen jäsenen (ja koko y-valiokunnan) kanssa. Suhteet kirkkoon yhdessä kirkkosuhteista vastaavan y-valiokunnan jäsenen kanssa.
 • ”Lankojen sitominen yhteen” eli koordinointi- ja delegointivastuu useista juoksevista asioista. Muilta tulevien dokumenttien ja suunnitelmien kommentointi. Toimintasuunnitelman edistymisen ja taloustilanteen seuranta.
 • Päävastuu johtaa tulevan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua ja prosessia (toimintasuunnitelma, tapahtumakalenteri, tähtikartta, talousarvio). Piirien ja partioneuvoston osallistaminen toiminnansuunnitteluprosessiin SP:n hallituksen ja omien valiokuntien, ryhmien ja toimiston lisäksi.
 • Vastuu hallituksen ja partioneuvoston välisestä yhteistyöstä yhdessä partioneuvoston puheenjohtajan kanssa. Päävastuu jäsenkokouksen valmisteluista.
 • Vastuu SP:n suhteista ja yhteistyöstä piirien ja FiSSc:n kanssa (esim. vierailut piirihallituksien luona, piirinjohtajien tukeminen tehtävässään)
 • Mediayhteyksien hoitaminen (haastattelut, tiedotteet) yhdessä toimiston ja kulloisenkin asian asiantuntijoiden kanssa.
 • Yhteys Partiosäätiöön.
 • Erilaisten hallituksen kärkihankkeiden/hallitusohjelmaprojektien ohjaaminen ja osallistuminen työskentelyyn
 • Ylemmän ansiomerkkiryhmän jäsen ja korkeimpien ansiomerkkien jakaminen yhdessä varapuheenjohtajien kanssa.
 • Näkyvyys somessa (Facebook, Instagram, Twitter): partion tekeminen yleisesti tunnetummaksi, hallituksen ja puheenjohtajan työn avaaminen jäsenistölle, puheenjohtaja on ”jokaisen jäsenen saatavilla”
Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä puheenjohtajalta)
Noin 20 tuntia viikossa + 1 viikonloppu kuukaudessa. Puheenjohtajan työstä suuri osa on itsenäistä työskentelyä sähköpostien, puheluiden ja suunnitelmien äärellä. Kokouksia on toimihenkilöiden ja tapaamisia partion ulkopuolisten tahojen kanssa usein arkisin virka-aikaan (osin myös koska siihen on ollut mahdollisuus) ja luottamushenkilöiden kanssa iltaisin ja viikonloppuisin.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus