SP-FS hallituksen varapuheenjohtaja

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

SP-FS ry:n varapuheenjohtajien tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Puheenjohtajan tehtäväkentän laajamittainen tuki.
 • Varapuheenjohtajat toimivat lähijohtajana puolelle hallituksen jäsenistä, sisältäen hallitusjäsenten pestikeskustelut ja toiminnanalojen tavoitekeskustelut sekä toiminnanalojen alaisten ryhmien ja projektien tuen.
 • Puheenjohtajien yhteinen salkku jaetaan valittujen kolmen kesken hallituskauden alussa tehtävällä päätöksellä. On luontevaa, että PJ hoitaa edustamisen ja hallituksen johdon, kaikki muu sovitaan erikseen. Erityisesti varapuheenjohtajien, mutta myös puheenjohtajan tehtävänkuvaa määrittelee merkittävästi hallitusohjelman sisältö.
Vaihtuvien tehtävien jako varapuheenjohtajien kesken kaudella 2021-2022:

Stefan Stjärnstedt
 • Lähijohtaja hallitusjäsenille: alue, kasvatus, vapaaehtoistuki
 • Lippukuntatuen valiokuntien (alue, kasvatus, vapaaehtoistuki) yhteistyön johtaminen ja toiminnanalojen välinen koordinaatio
 • Partion toiminnansuunnittelu -kärkihanke
 • Toiminnan ja talouden suunnittelun prosessin toteuttaminen yhdessä toimiston vastuuhenkilöiden kanssa
 • Finnjamboree Kajon tuki ja ohjausryhmän jäsen
 • Johtajatulet 2023 –projektin tuki
 • Kentauri-osaamiskeskuksen ohjausryhmän jäsen
Inari "Tiitu" Timonen Nissi
 • Lähijohtaja hallitusjäsenille: digi ja talous, viestintä ja markkinointi, yhteiskuntasuhteet, kansainväliset yhteydet, sekä lisäksi kv-valtuutettujen tuki WAGGGS ja WOSM
 • Ansiomerkkiryhmän tuki
 • Maailmanjamboree 2023 -projektin tuki
 • SP:n valiokuntien puheenjohtajien tuki
 • Tutkimus- ja kehitysryhmän tuki

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (vastaus edellisiltä varapuheenjohtajilta)

Noin 10-20 tuntia viikossa ja lisäksi viikonloppukokouksia. Pesti sisältää kokousten lisäksi myös paljon itsenäistä työskentelyä ja yhteydenpitoa.

Lue lisää pestikuvauksista vaalisivuilta!

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi


Täytä hakemus