SP-FS Kuvausryhmä, puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa kuvausryhmää ja ryhmän toimintasuunnitelman toteutumista. Kuvausryhmään kuuluu yli 15 vapaaehtoista, nuorta ja innokasta kuvaajaa. Lisäksi Suomen Partiolaisten toimiston viestintä- ja markkinointikoordinaattorit toimivat puheenjohtajan tukena. Kuvausryhmä kokoustaa 10 kertaa vuodessa.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. kuvausryhmän kokousten ja koulutusviikonloppujen valmistelu ja johtaminen, ryhmän tukeminen ja palautteen antaminen. Puheenjohtaja jakaa tehtäviä ryhmän jäsenille toimintasuunnitelman mukaisesti.

Puheenjohtaja kuuluu Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokuntaan. Valiokunnan jäsenyys tutustuttaa myös Suomen partioviestintään ja sen kehittämiseen. Valiokunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa (mahdollisuus etäosallistumiseen). Lisäksi viisi kertaa vuodessa on laajennetun valiokunnan kokous, johon kuuluvat SP:n valiokunnan lisäksi piirien viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat työntekijät ja vapaaehtoiset. Valiokunnan puheenjohtaja ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen toimivat tukenasi pestissäsi.

Kokonaisuudessaan pestin hoitamiseen kuluu noin 5-15h/kk kokoukset ja koulutukset mukaan lukien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä toimiminen edellyttää aiempaa johtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä osaamista, intoa ja ideoita sekä yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan myös kokemus valo- tai videokuvauksesta. Lisäksi pestissä vaaditaan kykyä hahmottaa taloutta, sillä puheenjohtaja vastaa kuvausryhmän budjetin seuraamisesta.

Puheenjohtaja toimii kuvausryhmän jäsenten pestiesihenkilöinä, pestaa ja perehdyttää uusia jäseniä ryhmään ja tukee sitä, että jokainen kuvausryhmän jäsen saa pestissään mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Puheenjohtajan vastuulla on myös kehittää ryhmän toimintaa ja pitää huolta siitä, että ryhmä tuottaa laadukasta kuvasisältöä.

Lisätiedot

Haku päättyy viimeistään 15.8. tai sopivien hakijoiden löydyttyä.

Jos jokin jäi mietityttämään, kysy rohkeasti valiokunnan puheenjohtajalta: Hanna Venäläinen hanna.venalainen@partio.fi

Puheenjohtaja sitoutuu lähtökohtaisesti toimimaan pestissä kaksi vuotta (2022-2023).

Täytä hakemus