SP-FS Mentoriverkosto, ydintiimin jäsen (2-3 jäsentä)

Mentorointiverkoston ydintiimin tehtävä on tukea järjestö- ja piiritasolla toimivia mentorivastaavia tuottamalla tukimateriaalia ja perehdyttämällä mentoreita mentoriverkoston mentorivastaavien tukena.

Pestissä pääsee aitiopaikalta varmistamaan että vapaaehtoisille tarjotaan mentoroinnilla

  • .mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestä johtajana 

  • kokeneemman ohjaus pestiin omalla kokemuksellaan

  • tukea oivaltaa tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimitatavoistaan

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ydintiimin jäsenen pestiin riittää kiinnostus ja halu oppia uutta mentoroinnista. Tiimissä pyritään jakamaan tehtävät jäsenten kiinnostuksen , kokemuksen ja osaamisen mukaan. Jokaiselle jäsenelle on tarjolla mahdollisuus oppia uutta. Lähesty meitä hakemuksella jos yksi tai usempi kohta seuraavista kolahtaa

  • partioverkostosi ovat laajat tai haluat kasvattaa niitä
  • sinulla on kyky tuottaa informatiivista viestintämateraalia
  • keksit mielelläsi uusia toimintatapoja ja - malleja
  • saat muut innostumaan esiintymillesäsi
  • haluat käyttää aikaasi 5-10 tuntia kuukaudessa ja 2-3 viikonloppua vuodessa
  • aikaisempi kokemus mentoroinnista on iso etu

Lisätiedot

Työelämästä tuttu mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja taitoa jaetaan kokeneemmalta kokemattomalle. Partiossa mentorointi on osa partion johtamismallia. 

Pesti mentorointiverkoston ydintiimissä onkin loistava tapa tukea pestissä toimivia vapaaehtoisia järjestö - piiri - ja lippukuntatasolla. 

SP:n Mentoriohjelma on yksi ydintiimin vastuulla olevista tehtävistä. Piireissä vapaaehtoisia mentoroinnissa tukevat mentorointiverkoston jäseninä mentorointivastaavat joille kuuluu myös piirin lippukuntien vapaaehtoisten mentoroinnin koordinointi.Täytä hakemus