SP-FS partioneuvoston puheenjohtaja

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Linkki partiovaalien sivuille on tämän pesti-ilmoituksen lopussa. Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*
*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

PN:n puheenjohtajan tehtäviin on aiempina vuosina kuulunut muun muassa seuraavat tehtävät:
 • Partioneuvoston kokouksissa (vuosittain kaksi sääntömääräistä, yleensä vähintään yksi ylimääräinen) puheenjohtajana toimiminen
 • Partioneuvoston kokousten valmisteleminen yhdessä hallituksen ja partioneuvoston työvaliokunnan kanssa
 • Partioneuvoston aktivoiminen kokousten välillä
 • Partioneuvoston työskentelyn kehittäminen yhdessä partioneuvoston työvaliokunnan kanssa
 • Suomen Partiolaisten hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksiin ja työskentelyyn osallistuminen
 • Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten asioista perillä pysyminen

Kuinka paljon tehtävään on kulunut aikaa? (Vastaus edelliseltä puheenjohtajalta)
Vaihtelee merkittävästi ajanjakson mukaan. Ajankäyttöön pystyy myös itse vaikuttamaan merkittävästi omien tavoitteiden mukaisesti. Vain partioneuvoston työskentelyyn osallistuminen on sääntöjen mukaan pakollista, mutta käytännössä myös hallituksen kokouksiin ja työvaliokuntaan osallistuminen kuuluvat pestiin (n. kaksi iltaa kuukaudessa ja kaksi viikonloppua vuodessa). Myös osallistuminen syksyn järjestön johdon seminaariin on enemmän kuin suotavaa. Partioneuvoston kokousten alla aikaa kuuluu enemmän kuin muina aikoina, koska aikaa vievät jokaista kokousta edeltävä työvaliokunnan kokous, partioneuvoston iltakoulu sekä kokouksen valmistelu yhteistyössä partioneuvoston sihteerin kanssa ja oma valmistautuminen kokouksen vetämiseen. Muuten pesti on paljolti erityisesti Teams-keskustelun seuraamista ja siihen tarvittaessa osallistumista, mihin kuluu aikaa muutamasta tunnista tuntiin viikossa.

Mikä tehtävässä on ollut vaativinta?
Partioneuvoston puheenjohtaja osallistuu Suomen Partiolaisten hallituksen ja sen työvaliokunnan työskentelyyn ja jokainen partioneuvoston puheenjohtaja joutuu itse etsimään tavan toimia siinä roolissa (esim. kuinka paljon osallistuu keskusteluun, joka ei liity partioneuvoston toimivaltaan). Myös partioneuvosten aktivointi keskustelemaan ja osallistumaan kokousten välillä on haaste, jonka vaativuus riippuu paljon myös kunkin kauden partioneuvostosta.

Lisätiedot

Katso lisätietoja ehdolle asettumisesta: partio.fi/vaalit
Pesteihin ei voi hakea Kuksan pestihaun kautta.
Kysy lisää vaalitoimikunnalta: vaalit(at)partio.fi

Täytä hakemus