SP-FS Some-ryhmä, puheenjohtaja

Etsimme Suomen Partiolaisten sosiaalisen median ryhmälle puheenjohtajaa.

Puheenjohtaja johtaa ryhmää ja ryhmän toimintasuunnitelman toteutumista. Some-ryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi joukko vapaaehtoista, innokasta ja ammattitaitoista somettajaa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä Suomen Partiolaisen some-kanavien sisällöntuotantoa. Ryhmässä on erikseen Instagramin ja Tiktokin päivittäjiä. Some-ryhmä kokoustaa noin joka kuukausi, ja järjestää toiminnanalan yhteisiin koulutuksiin tarvittaessa sisältöä. Ryhmä toimii pääsääntöisesti etänä, jonka lisäksi tapaamisia on järjestetty 1-2 kertaa vuodessa mahdollisuuksien mukaan.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa ryhmän kokousten ja koulutuksen sekä sen suunnittelun valmistelu ja johtaminen, ryhmän tukeminen ja palautteen antaminen. Lisäksi puheenjohtaja jakaa tehtäviä ryhmän jäsenille toimintasuunnitelman mukaisesti, ja tekee asian tiimoilta tiivistä yhteistyötä myös partion viestinnän työntekijöiden kanssa. Puheenjohtaja osallistuu tarpeen mukaan somekanavien sisällöntuotantoon ja analysointiin. Pestissä pääsee vaikuttamaan isosti siihen, miltä partio somessa näyttää ja kaikki hommat saa tehdä huipputiimin kanssa!

Puheenjohtaja kuuluu Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokuntaan. Valiokunnan jäsenyys tutustuttaa myös Suomen partioviestintään ja sen kehittämiseen. Valiokunta kokoustaa noin kerran kuussa (mahdollisuus etäosallistumiseen). Lisäksi viisi kertaa vuodessa on laajennetun valiokunnan kokous, johon kuuluvat SP:n valiokunnan lisäksi piirien viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat vapaaehtoiset ja työntekijät. Valiokunnan puheenjohtaja ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen sekä viestinnän ja markkinoinnin työntekijät toimivat tukenasi pestissäsi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kokonaisuudessaan pestin hoitamiseen kuluu vaihtelevasti noin 5-15h/kk kokoukset ja koulutukset mukaan lukien.

Pestissä toimiminen edellyttää jonkin verran aiempaa johtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä osaamista, intoa ja ideoita sekä yhteistyökykyä. Puheenjohtaja vastaa myös some-ryhmän budjetin seuraamisesta.

Puheenjohtaja toimii some-ryhmän jäsenten pestiesihenkilöinä, joka pestaa ja perehdyttää uusia jäseniä ryhmään ja tukee sitä, että jokainen some-ryhmän jäsen saa pestissään mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Puheenjohtajan vastuulla on myös kehittää ryhmän toimintaa ja tukea omalta osaltaan organisaation strategien ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi puheenjohtaja on tarpeen mukaan yhteydessä piireihin ja FiSSciin tarjoten tukea heidän sosiaalisen median tukemiseen ja toiminnan organisoimiseen.

Puheenjohtaja sitoutuu lähtökohtaisesti toimimaan pestissä kaksi vuotta (2022-2023).

Lisätiedot

Haku päättyy viimeistään 15.8. tai sopivien hakijoiden löydyttyä.

Jos jokin jäi mietityttämään, kysy rohkeasti valiokunnan puheenjohtajalta: Hanna Venäläinen hanna.venalainen@partio.fi.


Suomen Partiolaisten some-tilit löydät seuraavista kanavista:
Facebook @partio
Instagram, Twitter, Snapchat, Tiktok @partioscout
LinkedIn ”Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry”
Youtube ”Suomen Partiolaiset”"

Täytä hakemus