SP Kohtaus 2023 -tapahtuman johtajapari

Kohtaus 2023 on valtakunnallinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma noin sadalle alueen, kasvatuksen ja vapaaehtoistuen vapaaehtoiselle, jotka aktiivisesti toimivat piiri- tai keskusjärjestöpesteissä. Kohtaus järjestetään vuosittain ja nyt etsimmekin johtajaparia vuoden 2023 tapahtumalle. Kohtaus järjestetään partioviikon huipennuksena 21.-23.4.2023.

Teemana vuoden 2023 Kohtauksessa on partion strategiasta nouseva vapaaehtoisten hyvinvointi ja tätä teemaa kuljetetaan mukana aina projektin suunnittelusta toteutukseen saakka.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tapahtuman johtajapari vastaa Kohtauksen suunnittelusta, toteutuksesta ja markkinoinnissa yhdessä projektiryhmän kanssa. Tapahtuman sisältö rakennetaan yhdessä alueen, kasvatuksen ja vapaaehtoistuen valiokuntien kanssa partion ajankohtaiset teemat huomioiden. Kohtauksen projektiryhmään kuuluvat asiantuntijat alueen, kasvatuksen ja vapaaehtoistuen toiminnanaloilta osana omaa pestiään. Lisäksi projektiryhmään voidaan rekrytoida 1-2 muuta jäsentä tarvittaessa. Kohtauksen työpajojen vetäjien rekrytointi ja perehdytys kuuluvat projektiryhmän tehtäviin.

Pesti edellyttää näkemystä ja osaamista rakentaa tapahtuma, joka kokoaa yhteen alueen, kasvatuksen ja vapaaehtoistuen luottikset ympäri Suomen. Osaatte yhdistää tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa niin kouluttautumisen kuin verkostoitumisenkin. Projektiryhmä on tärkein työkalunne ja osaatte ryhmäyttää heidät yhtenäiseksi tiimiksi, jossa jokaisen yksilöllinen osaaminen hyödynnetään. Pesti edellyttää kykyä toimia ison tekijäporukan (työpajojen vetäjät ja puhujat) koordinoijana ja kannustajana. Tunnette viestinnän ja markkinoinnin periaatteet ja viestitte tapahtumasta luontevasti eri medioissa.
Tapahtuman järjestely vie aikaa viikoittain koko pestin ajan. Tapahtuman lähestyessä pestiin käytettävän ajan tarve kasvaa.

Pestissä onnistumista tukevat erityisesti vapaaehtoistuen valiokunnan puheenjohtaja, vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen ja Partioaseman vapaaehtoistuen asiantuntija.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen, Helena Siivonen, helena.siivonen@partio.fi (yhteydenotot sähköpostitse tai teams-viestitse) 

Täytä hakemus