SP Koulutusjärjestelmäpäällikkö

SP:n koulutusryhmässä toimii kaksi koulutusjärjestelmäpäällikköä. Koulutusjärjestelmäpäällikkö on vaativa asiantuntijapesti, joka vaatii laajaa koulutuskokemusta ja –osaamista.

Koulutusjärjestelmäpäälliköt vastaavat yhdessä parina SP:n aikuiskoulutuksen kokonaisuudesta eli koulutusjärjestelmästä. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että partion aikuispesteissä toimivilla vapaaehtoisilla on tarvittava osaaminen onnistuakseen pestissään.

Koulutusjärjestelmäpäällikön vastuulla on siis käytännössä koulutusjärjestelmän dokumentaation ylläpidosta, päivittämisestä ja kehittämisestä. Koulutusjärjestelmäpäällikkö toimii myös Koulutusryhmän jäsenenä ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

Pestin vaatima aika (tähän tietenkin voi itse vaikuttaa hyvin paljon) 6–12 tuntia kuukaudessa, muutaman kerran vuodessa tähän päälle viikonloppuseminaareja tai muita tapahtumia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaadittu osaaminen

Koulutusohjaaja-koulutuksen suorittaminen sekä koulutusohjaajan tehtävässä toimiminen piirissä

Kattava ymmärrys koulutusjärjestelmästä kokonaisuutena

Käytännön kokemus vähintään kahden eri partiokoulutuksen kouluttamisesta.

Koulutukseen liittyvien käsitteiden ymmärtäminen (esim. Osaamistavoite, osaamisen sanoittaminen, osaamisen validointi, koulutusmoduuli, ydinainesanalyysi).

Teams- ja O365-ohjelmistojen käyttäminen itsenäisesti, erityisesti tekstinkäsittely- ja taulukko-ohjelmat.

Erinomainen puhe- ja kirjoitustaitoToivottu osaaminen

Koulutusjärjestelmän sisältöjen tarkempi tunteminen

Siviksen ohjeistuksen tunteminen (esim. Laatua koulutuksiin opas)

Kokemus dokumentaation kirjoittamisesta

Tekstinhuollon osaaminen

Kyky vastaanottaa ja prosessoida tietoa niin kuuntelemalla kuin lukemalla.

Kyky priorisoida tehtäviä vaikutusten ja resurssien perusteella.

Ratkaisukeskeisyys, analyyttisyys, tarkkuus ja muut vahvuudet, jotka tekevät asiakirjojen pyörittämisestä yksin ja yhdessä mielekästä ja jopa viihtyisää.

Lisätiedot

Voit kysyä lisätietoja SP:n koulutusjärjestelmäpäällikkö Pauliina Moilanen (pauliina.moilanen(at)partio.fi) tai koulutusryhmän puheenjohtajalta Rasmus "Race" Nurminen (rasmus.nurminen(at)partio.fi)

Täytä hakemus