SP:n Aikuisverkoston puheenjohtajan pari

Tule mukaan johtamaan uutta verkostoa SP:n ja piirien välille! Suomen Partiolaisten Aikuisverkosto on perustettu keväällä 2022. Etsimme paria nykyiselle puheenjohtajalle. Aikuisverkoston tehtävänä on toimia linkkinä SP:n ja A-jäsenten välillä aikuispartiokokonaisuuteen liittyvien asioiden suhteen. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi piireissä ja lippukunnissa tapahtuva aikuispartiotoiminta ja sen kehittäminen/yhtenäistäminen sekä hyvän pestauskulttuurin ylläpitäminen. Lisäksi verkosto edistää piireissä aikuisasioista vastaavien henkilöiden keskinäistä verkostoitumista ja vertaistukea.

Verkostoa johtaa puheenjohtajapari, jotka ovat osa SP:n Vapaaehtoistuen valiokuntaa ja osallistuvat valiokunnan toimintaan, myös laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan kokouksiin. Puheenjohtajat osallistuvat myös Aikuiskoordinaatioryhmän, joka koordinoi SP:n toiminnanalarajojen yli aikuisiin liittyviä toimenpiteitä, toimintaan.Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä pääset luomaan uutta verkostoa ja käynnistämään sekä myöhemmin vakiinnuttamaan sen toimintaa, yhdessä johtajaparisi kanssa. Kokemus ryhmän johtamisesta piiri- tai keskusjärjestötasolla tai isossa partioprojektissa katsotaan eduksi.

Pestikausi on lähtökohtaisesti kaksi vuotta.

Täytä hakemus