Stabchef – chefsutbildning 18-20.11 i Pörkenäs, Jakobstad

Chefsutbildningen är en utbildningshelg för chefstrion i kåren. Utbildningen omfattar tre parallella utbildningar (kårchefsutbildning, programchefsutbildning och uppdragschefsutbildning) som delvis har samma innehåll. Chefsutbildningen har varit väldigt uppskattad bland kursdeltagarna och den har beskrivits som väldigt nyttig. Utbildningen har ordnats för första gången år 2018. Det finns en klar struktur för hur kursen kan läggas upp, men staben har frihet att utveckla kursen.

Läs mer om innehållet för utbildningarna här:

Kårchefsutbildningen:https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/karchefsutbildning/

Uppdragschefsutbildningen:https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/uppdragschefsutbildning/

Programchefsutbildningen: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/programschefsutbildning/

Chefsutbildningen är inprickad till helgen den 18-20.11.2022 i Pörkenäs, Jakobstad. Uppdraget är 4 månader långt (9/2022 - 12/2021).Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Som kursansvarig:

Har du helhetsansvar för utbildningen och ansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att att kursen förverkligats på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemang tillsammans med FiSSc:s kansli.

- Leder du kursstabens arbete, du ser till att planeringsarbetet framskrider och gör handslag med alla i kursstaben. Du arbetar målinriktat och lägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Du sammankallar till stabens planeringsmöten (2-3 före kurshelgen och ett möte efter kursen).

- Du ser över kursen som helhet för att försäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden samt är ändamålsenliga och mångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att modulernas målsättningar uppfylls.

- Efter utbildningen ser du till att utbildningen utvärderas som helhet och tillsammans med staben sammanställer ni en slutrapport.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag (4 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang och en motiverad stab.

·       Du får stöd i uppdraget både av utbildningsgruppen och av kanslipersonal. Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       En möjlighet att förverkliga en meningsfull utbildning för chefstrion i kårerna.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter samt nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen

Har du frågor? Kontakta då utbildningskoordinator Heidi af Heurlin (heidi.afheurlin@scout.fi)


Täytä hakemus