Stabchef – FiSSc:s ledardagar 27-29.10

FiSSc:s Ledardagar ordnas i Åboland 27-29.10 i år och vi söker nu en stabschef för att leda staben för Ledardagarna.

FiSSc:s Ledardagar 2023 är en förnyad version av Roverscout- och ledardagarna. Ledardagarna är ett evenemang som ordnas för explorerscouter, roverscouter och ledare och även för personer utan scoutbakgrund i anslutning till förbundet höstmöte. Staben för Ledardagarna ansvarar för evenemanget.

Evenemanget ger ledare (explorerscouter, roverscouter och äldre ledare) i förbundet möjlighet att träffas, ta del av program som ger dem upplevelser och stöder dem i deras ledaruppdrag. Ledarna får ta del av program riktat till dem som är rekreativt och stärkande för deras motivation i sina uppdrag.

FiSSc:s höstmöte tar plats på lördag 28.10. Stabens uppgift är att planera allt kring evenemanget för fredagen fram till söndagen. Förbundsstyrelsen ansvarar för höstmötet, vars arrangemang sköts skilt (inte av staben för Ledardagarna).

Staben arbetar utifrån styrelsens projektbeställning. Staben gör upp en projektplan och budget tillsammans med kansliet, för godkännande av styrelsen. Det finns färdigt underlag från tidigare år för mycket av det praktiska gällande evenemanget, vilket ger staben möjlighet att arbeta kreativt med evenemangets inehåll. Detta år uppmuntras explorerscouter att delta i evenemanget vilket behöver beaktas i planeringen. Samarbetet med lokala aktörer i Åbo med omnejd uppmuntras.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdraget kräver (i tid):
 • Sammankalla och delta i alla stabsmöten (ca 1-2/månad) och aktivt arbete både självständigt och i grupp mellan mötena. Stabschefen håller handslag med stabsmedlemmarna. Deltagande under hela evenemanget 27-29.10 samt utvärdering efter evenemanget.

Uppdragets innehåll i korthet:
 • Som stabschef leder du stabens arbete och arbetar tätt med frivilligkoordinatorn i evenemangsplaneringen. Du får stöd i förverkligandet av evenemanget från stabsmedlemmarna och frivilligkoordinatorn, som sitter med i staben.

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Att du är med och planerar och förverkligar projektet mars-november 2023.
 • Nya idéer och tankar, samt en vilja att jobba för scoutingen och dess värderingar.
 • Deltagande i evenemanget 27-29.10.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Erfarenhet från projekthantering
 • Ett tidsbundet projekt där du får jobba i ett motiverat team med stöd av de anställda.
 • En möjlighet att testa på hur det är att vara aktiv i förbundet och få nya kontakter inom förbundet.
 • Möjlighet att vara med och utforma och förverkliga ett nytt gemenskapsskapande, upplevelserikt och roligt evenemang för explorerscouter, roverscouter och äldre ledare från hela Svenskfinland.
 • Personlig utveckling.
 • Stöd och handledning från styrelsen.
 • Rätt att få bära en förbundshalsduk.

Täytä hakemus