Stabchef för Båtförarkursen 10-12.3.2023

Båtförarkursen är ofta den första utbildningen utanför kåren som en scout går i navigation, båthantering, säkerhet ombord mm. Kursen riktar sig till explorerscouter och äldre. Kursen består av en teoridel och en parktikdel. Teoridelen är den kurs vi nu söker stabschef för.

Kursen förverkligas under veckoslutet 10-12.3.2023 på Mikaelskolan i Ekenäs. Praktikdelen förverkligas i kårerna. Läs mer om båtförarkursen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/fardighetsutbildning/

OBS! På Mikaelskolan ordnas samtidigt också Skepparkurs 1 - teoridelens första veckoslut. Om du vill kan du åta dig att stabchefa hela helheten (notera att skepparkursen fortsätter med en andra del 1-2.4 i Helsingfors). I annat fall kan du samarbeta tätt med stabchefen för skepparkursen.

Vad uppdraget går ut på:
Som stabschef har du helhetsansvar för utbildningen. Du leder och handleder stabens arbete, koordinerar planeringen av kursen och följer upp att den framskrider enligt tidtabell. Du håller handslag med stabsmedlemmarna och ser till att de får den handledning de behöver. Du håller i trådarna för utbildningen under själva kursveckoslutet. Efter utbildningen ansvarar du för att staben utvärderar sitt arbete och sparar material och utvecklingsförslag som framtida staber kan behöva.

Du får stöd i uppdraget av FiSSc:s sjöråd och av programkoordinatorn på FiSScs kansli (som stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen). Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av 4-5 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter evenemanget

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter och handleder stabsmedlemmarna i deras uppdrag, samt att du deltar i evenemanget.

Du själv har gått båtförarkursen och är bekant med konceptet.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att vara med och arrangera FiSSc-evenemang, eller har varit ansvarig för flera kårevenemang.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av en viktig utbildning. Du får vara med och utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Du får utveckla dina färdigheter i att leda och handleda andre ledare samt att förverkliga projekt och utbilda.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfareheter kring att utbilda i båtförarskap och navigation.

Täytä hakemus