Skeppare på FiSSc-seglats sommaren 2024

Sjörådet söker skeppare till sommarens seglatser med s/y Navigator.

Som skeppare ansvarar du för att planera och utföra seglatsen tillsammans med en (på offshoreseglatserna två) viceskeppare och en besättning på ca 7 personer.

Som skeppare ansvarar du för seglatsen program, utbildning och säkerhet

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 2-4 månader

Riktar sig särskilt till: Ledare med skepparerfarenhet och -kompetens.

Uppdraget kräver (i tid): ca planering och administration före seglatsen, närvaro under hela seglatsen, och uppföljning efter seglatsen

Stödpersoner: I ditt uppdrag får du stöd av viceskepparen som du utför uppdraget tillsammans med, samt av FiSSc:s sjöråd, av föreningen Navigators båtsfogdar samt av programkoordinatorn på FiSScs kansli som stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vi förväntar oss att du:
- är medlem i en kår och i Finlands Svenska Scouter rf.
- innehar Finlands Scouters båtförarcertifikat för öppen sjö (högsjöcertifikat), alternativt för seglatser inomskärs Finlands Scouters båtförarcertifikat för skärgård (skärgårdscertifikat) och scoutledarfullmakt.
- har seglat minst 80 dygn som besättningsmedlem samt av dessa minst 30 dygn som skeppare
- har fungerat på s/y Navigator minst 20 dygn som besättningsmedlem/vaktchef varav minst 7 dygn som viceskeppare
- har avklarat praktiskt prov i ledarskap samt hantering och kunnande av farkosten arrangerat av Föreningen Navigator (provet arrangeras i början av sommaren enligt överenskommelse med föreningen)
- har fått godkännande av Föreningen Navigators styrelse samt FiSSc sjöråd.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får bidra till en viktig erfarenhet för blivande skeppare och får bidra till scouters kunnande. Du får upptäcka nya vatten och hamnar och vistas ombord på s/y Navigator.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scouter ny kunskap, nya erfarenheter, en större självsäkerhet och oförglömliga upplevelser. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Täytä hakemus