Stabchef för Roversmäll 12-14.5 i Esbo

Roversmällen är ett veckoslutsevenemang för roverscouter (och andra i åldern 18-22 år), med fokus på nätverkande, rekreation, nya insikter och idéer och bra stämning.

Vi söker en stabschef, 4-5 stabsmedlemmar och två matlagare som tillsammans förverkligar evenemanget.

Som stabschef leder och handleder du stabens arbete, får vara med och förverkliga dina egna och andras kreativa och roliga idéer. Du får också själv utveckla dina färdigheter, uppleva bra stämning och bygga nya nätverk.

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 2-4 månader

Riktar sig särskilt till: Ledare äldre än 22.

Uppdraget kräver (i tid): ca 3 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt självständigt arbete mellan mötena och kontakt med resten av staben, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) efter evenemanget

Stödpersoner: Du gör ett handslag med en person ur FiSSc:s programgrupp som stöder dig genom hela ditt uppdrag. Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av 4-5 stabsmedlemmar och ett matteam. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra. Programkoordinatorn på FiSScs kansli stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen.

Uppdragets innehåll:
•Före kursen/evenemanget:
Du leder planeringen av evenemanget, deltar i brainstormingen av bra idéer för program och planerar överenskomna bitar av programmet.
•Under kursen/evenemanget:
Du deltar i evenemanget och ansvarar tillsammans med resten av staben för att deltagarna har det bra, känner sig trygga och trivs. Du förverkligar överenskomna delar av programmet och hjälper resten av staben där det behövs.
•Efter evenemanget:
Du leder utvärderingen av evenemanget.
Du deltar i sammanställandet av sånt material som gärna kan sparas för kommande Roversmällar.
Ifall du haft utgifter så gör du en ekonomisk redovisning för dem.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter och handleder stabsmedlemmarna i deras, samt att du deltar i evenemanget.

Det är en fördel om du har någon insyn i roverscoutprogrammet, till exempel själv har varit roverscout eller varit roverscoutlots.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att vara med och arrangera FiSSc-evenemang, eller har varit ansvarig för flera kårevenemang.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får förverkliga dina visioner med stöd av FiSSc:s programgrupp, ett kansli och den övriga staben. Du får hjälpa till att förverkliga andras visioner och får i och med det nya tips och tankar som du själv kan utnyttja i andra sammanhang.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Täytä hakemus