Stabchef för Sekondkursen online i början av maj

Sekondkursen är den andra utbildningen utanför kåren som en scout går i navigation, båthantering, säkerhet ombord mm. Kursen riktar sig till explorerscouter och äldre. Kursen består av en teoridel och en parktikdel. Teoridelen är den kurs vi nu söker stabschef för.

Kursen förverkligas som en onlineutbildning två-tre kvällar under första veckan i maj 2023. Praktikdelen förverkligas i kårerna.

Vad uppdraget går ut på:
Som stabschef har du helhetsansvar för utbildningen. Du leder och handleder stabens arbete, koordinerar planeringen av kursen och följer upp att den framskrider enligt tidtabell. Du håller handslag med stabsmedlemmarna och ser till att de får den handledning de behöver. Du håller i trådarna för utbildningen under själva kursen. Efter utbildningen ansvarar du för att staben utvärderar sitt arbete och sparar material och utvecklingsförslag som framtida staber kan behöva.

Du får stöd i uppdraget av FiSSc:s sjöråd och av programkoordinatorn på FiSScs kansli (som stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen). Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av 2-3 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före utbildningen samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under utbildningen enligt överenskommelse med staben, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter utbildningen.

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter och handleder stabsmedlemmarna i deras uppdrag, samt att du deltar i evenemanget.

Du har sjäöv deltagit i sekondkursen, skärgårdsskepparkursen eller har motsvarande navigationsutbildning.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av en viktig utbildning. Du får vara med och utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Du får utveckla dina färdigheter i att leda och handleda andre ledare samt att förverkliga projekt och utbilda.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfareheter kring att utbilda i båtförarskap och navigation.

Täytä hakemus