Stabchef för Skepparkurs 1, teoridelen 10-12.3. och 1-2.4.2023

Skepparkurs 1 är den kurs i navigation, båthantering, säkerhet ombord, ledarskap etc. som en scout går för att så småningom få högsjöcertifikat. Kursen riktar sig till roverscouter och äldre ledare som har scouternas skärgårdscertifikat, det vill säga har gått båtförarkursen och sekondkursen (eller skärgårdsskepparkursen) och redan har en hel del erfarenhet av segling och skepparskap. Kursen består av en teoridel som är uppspjälkt på två veckoslut samt en parktikdel. Teoridelen är den kurs vi nu söker stabschef för.

Kursen förverkligas under veckosluten 10-12.3.2023 på Mikaelskolan i Ekenäs och 1-2.4 på scoutstationen i Helsingfors. (Praktikdelen förverkligas på s/y Navigator 18-21.5 från Lovisa till Helsingfors. Det är önskvärt, men inte nödvändigt, att du fungerar som stabchef också för praktikdelen.) Läs mer om skepparkursen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/fardighetsutbildning/

OBS! På Mikaelskolan ordnas samtidigt också Båtförarkursens teoridel. Om du vill kan du åta dig att stabchefa hela helheten. I annat fall kan du samarbeta tätt med stabchefen för båtförarkursen.

Vad uppdraget går ut på:
Som stabschef har du helhetsansvar för utbildningen. Du leder och handleder stabens arbete, koordinerar planeringen av kursen och följer upp att den framskrider enligt tidtabell. Du håller handslag med stabsmedlemmarna och ser till att de får den handledning de behöver. Du håller i trådarna för utbildningen under själva kursveckosluten. Efter utbildningen ansvarar du för att staben utvärderar sitt arbete och sparar material och utvecklingsförslag som framtida staber kan behöva.

Du får stöd i uppdraget av FiSSc:s sjöråd och av programkoordinatorn på FiSScs kansli (som stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen). Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av 2-3 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter evenemanget

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter och handleder stabsmedlemmarna i deras uppdrag, samt att du deltar i evenemanget.

Du bör själv ha scouternas högsjöcertifikat och vara bekant med utbildningssystemet.


Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av en viktig utbildning. Du får vara med och utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Du får utveckla dina färdigheter i att leda och handleda andre ledare samt att förverkliga projekt och utbilda.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfareheter kring att utbilda i färdigheter och ledarskap ombord.

Täytä hakemus