Stabchef – grundutbildning för scoutledare i hybridformat 7-9.10 (närhelg på Åland) och 2-4.12 (distans)

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledare kommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långt på ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar upp bland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen för fostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap och utfärdskunskaper.

Läs mer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

Grundutbildningen för scoutledare hösten 2022 är inprickad till helgen den 7-9.10.2022 fysiskt på Åland (närmare plats ännu oklar) och helgen 2-4-12 på distans. Uppdraget är ca 4 - 6 månader långt


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som kursansvarig:

Har du helhetsansvar för utbildningen och ansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att att kursen förverkligas på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över helheten tillsammans med FiSSc:s kansli.

. Leder du kursstabens arbete, du ser till att planeringsarbetet framskrider och gör handslag med alla i kursstaben. Du arbetar målinriktat och lägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Du sammankallar till stabens planeringsmöten (2-3 före kurshelgen och ett möte efter kursen).

- Du ser över kursen som helhet för att försäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden - är ändamålsenliga och mångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att modulernas målsättningar uppfylls.

- Efter utbildningen ser du till att utbildningen utvärderas som helhet och tillsammans med staben sammanställer ni en slutrapport.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag (4-6 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang och en motiverad stab.

·       Du får stöd i uppdraget både av utbildningsgruppen och av kanslipersonal. Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen. 

Har du frågor? Kontakta då utbildningskoordinator Heidi af Heurlin (heidi.afheurlin@scout.fi)


Täytä hakemus