Stabchef– gruppledarutbildning för explorerscouter 11-12.2.2023

Gruppledarutbildningen riktar sig till explorersocuter (15-17 år) som vill börja leda en scoutgrupp eller som redan fungerar som patrulledare. Utbildningen ger explorerscouten färdigheter att fungera som ledare för en scoutgrupp. Under kursveckoslutet (lördag-söndag) får scouten fundera på vad det innebär att fungera som ledare, bekanta sig med scoutprogrammet och verksamhetsplanering samt en hel del praktiska tips och tricks. En viktig del av utbildningen är också att få träffa andra explorerscouter och få inspiration till kommande ledaruppdrag.

Läs mer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/gruppledarutbildning-for-explorerscouter/

Gruppledarutbildningen består av ett kursveckoslut samt en praktikdel som explorerscouten gör i kåren. Även om det finns ett färdigt materialpaket för kursen, får kursstaben friheten att tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerande kurshelhet.

Gruppledarutbildningen för explorerscouter är inprickad helgen 11-12.2 på Lärkans i Esbo.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som kursansvarig:

- Har du helhetsansvar för utbildningen och ansvarar för praktiska arrangemang. Du ser till att kursen förverkligas på ett tryggt, kvalitativt och målinriktat sätt. Inför utbildningen har den kursansvarige skött informationsgången (både inom kursstaben och till kursdeltagarna) samt sett över praktiska arrangemang tillsammans med FiSSc:s kansli.

- Leder du kursstabens arbete, du ser till att planeringsarbetet framskrider och gör handslag med alla i kursstaben. Du arbetar målinriktat och lägger tillsammans med kursstaben upp målsättningarna för kursen. Du sammankallar till stabens planeringsmöten (1-2 före kurshelgen och ett möte efter kursen).

- Ser du över kursen som helhet för att försäkra dig att utbildningsmetoderna följer scoutmetoden - är ändamålsenliga och mångsidiga. Kursansvariga ansvarar även för att modulernas målsättningar uppfylls.

- Efter utbildningen ser du till att utbildningen utvärderas som helhet.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag där du får jobba med ett praktiknära och meningsfullt evenemang tillsammans med en motiverad stab.

·       Du får stöd i uppdraget både av utbildningsgruppen och av kanslipersonal. Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       En möjlighet att förverkliga en meningsfull kurs för explorerscouter, få inspiration och nya upplevelser.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Har du frågor? Kontakta då utbildningskoordinator Heidi af Heurlin (heidi.afheurlin@scout.fi)


Täytä hakemus