Stabchef Skepparkursens Fortsättningskurs 2023

Skepparkursens fortsättningskurs ordnas 2023 för första gången, så kursens stabschef förväntas delta aktivt i utvecklandet av utbildningen, tillsammans med meripartioryhmä och projektgruppen för uppdateringen av sjöscoututbildningssystemet. Kursen är tvåspråkig och ordnas som ett samarbete mellan Finlands Scouters meripartioryhmä och Finlands Svenska Scouters sjöråd.

Stabschefen ansvarar för arrangerandet av skepparkursens fortsättningskurs i enlighet med Finlands Scouters uppsatta målsättningar. Stabschefens uppgifter:

  • rekrytering av kursens stab i samarbete med Meripartioryhmä (och sjörådet)
  • marknadsföring av kursen i FS kommunikationskanaler
  • organisering av anmälningen till kursen
  • arrangerande av teoriveckoslutet (inkl. bokning av kursplats)


Stabschefen producerar och Finlands Scouter arkiverar utbildar- och deltagarinformation. en slutrapport över kursens arrangemang samt insamlad skriftlig respons. Slutrapporten presenteras för meripartioryhmä.

Stabschefen ansvarar för stödet till den övriga staben, ledarskapet för evenemanget som helhet samt för att evenemanget arrangeras i enlighet med de av meripartioryhmä uppsatta målsättningarna.

Samarbetsparter: meripartioryhmä och distriktens och FiSSc:s sjöscoutinstruktörer samt andra kursspecifika samarbetsparter (myndigheter, besök etc.)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget


Dessutom är det en fördel om stabchefen har utförs sjöräddningskursen och har erfarenhet av segling på öppet hav. Utöver ska stabchefen gärna vara utvecklingsorienterad, lösningsinriktad samt ha kunskap om projektledning och en förmåga att inspirera och motivera andra.

Uppdragets tidsåtgång:

Kursen består av ett kursveckoslut. Stabschefen sammankallar till den mängd stabsmöen som behövs (sammanlagt ca 3-5 möten) före kursen. Utöver det hör till uppdraget planerings- och förberedings uppgifter för kursen (6 månader / ca 2h/vecka). Det är önskvärt att stabschefen deltar aktivt i meripartioryhmäs möten.

I uppdraget får man lära sig:

Utveckling av utbildningsverksamheten tillsammans med en projektgrupp, organisering av en kurs, gruppledarskap samt spridande av information och kunskap.

Lisätiedot

Närmare information om uppdraget fås av meripartioryhmäs ordföranden:


Anu Kääriäinen anu.kaariainen@partio.fi +358 44 222 2289

Janne Puikko janne.puikko@partio.fi +358 50 438 9796

Täytä hakemus