Stabmedlem – Chefsutbildning 12-14.11 i Borgå

Chefsutbildningen är en utbildningshelg för chefstrion i kåren. Utbildningen omfattar tre parallella utbildningar (kårchefsutbildning, programchefsutbildning och uppdragschefsutbildning) som delvis har samma innehåll. Chefsutbildningen har varit väldigt uppskattad bland kursdeltagarna och den har beskrivits som väldigt nyttig. Det finns en klar struktur för hur kursen kan läggas upp, men staben har även frihet att utveckla kursen.

Läs mer om innehållet för utbildningarna här:

Kårchefsutbildningen:https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/karchefsutbildning/

Uppdragschefsutbildningen:https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/uppdragschefsutbildning/

Programchefsutbildningen:https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/programschefsutbildning/

Chefsutbildningen är inprickad tillhelgen den 12-14.11.2021 vid Stensböle i Borgå.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Som stabmedlem/utbildare:

· Ansvarar du för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen. Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formar utbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuella önskemål/förväntningar.

· Följer du scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

· Är du en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för att kursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten före kurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

· Ser du till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag (4 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang i en motiverad stab.

·       Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       En möjlighet att förverkliga en meningsfull utbildning för chefstrion.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sigen hel del och får insikter samt nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Har du frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Nina Martin (nina.martin@scout.fi)


Täytä hakemus