Stabmedlem – grundutbildning för scoutledare i hybridformat 7-9.10 (närhelg på Åland) och 2-4.12 (distans)

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledare kommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långt på ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar uppbland annat scoutingens grundsatser (löftet, idealen, scoutmetoden, målen för fostran), utveckling av kårens verksamhet, projektledning, ledarskap och utfärdskunskaper.

Läs mer om innehållet för utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

Grundutbildningen för scoutledare hösten 2022 är inprickad till helgen den 7-9.10.2022 fysiskt på Åland (närmare plats ännu oklar) och helgen 2-4-12 på distans. Uppdraget är ca 4 - 6 månader långt

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som stabmedlem/utbildare:

. Ansvarar du för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen.Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formar utbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuella önskemål/förväntningar.

· Följer du scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.

· Är du en aktiv stabsmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för att kursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten före kurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.

· Ser du till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

·       Ett tidsbundet uppdrag (4-6 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang i en motiverad stab.

·       Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget.

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter/nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

Har du frågor? Kontakta då utbildningskoordinator Heidi af Heurlin (heidi.afheurlin@scout.fi)


Täytä hakemus