Stabmedlem – tvåspråkig grundutbildning för scoutledare, Esantupa Lappo 8-10.10 och 26-28.11

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. De flesta scoutledare kommer ihåg sin grundutbildning och den inspiration kursen ger kan bära långt på ledarens scoutstig. Innehållet i utbildningen är omfattande och tar upp bland annat scoutingens grundsatser, utveckling av kårens verksamhet, projektledning,ledarskap och utfärdskunskaper.

Den här gången ordnas kursen som tvåspråkig i samarbete med Pohjanmaan Partiolaiset. Halva staben är därmed från det finskspråkiga distriktet. Kursen förverkligas som helt tvåspråkig.

Läs mer om innehållet för utbildningenhär: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/

Kursstaben får tillsammans forma upplägget så att det blir en fungerande kurshelhet. Kursansvariga ansvarar för att modulernas målsättningar uppfylls.

Den tvåspråkiga grundutbildningen för scoutledare är inprickad till helgerna den 8-10.10.2021 och 26-28.11.2021 i Esantupa, Lappo. Uppdraget är 4 månader långt (9/2021- 12/2021).


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget

Som stabmedlem/utbildare:


  • Kan både finska och svenska, kan utbilda på ena språket.
  • Ansvarar du för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfyllts. För varje utbildningspass eller modul finns det en modulbeskrivning som beskriver målsättningarna och ger ramen för utbildningen. Utbildaren utgår från modulbeskrivningen i utbildningsplaneringen, men formar utbildningens innehåll enligt deltagarnas kunskapsnivå samt eventuella önskemål/förväntningar.
  • Följer du scoutmetoden i de utbildningspass du utbildar.
  • Är du en aktiv stabmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för att kursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten före kurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.
  • Ser du till att kursdeltagarna kan tryggt delta i kursen.


Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

  • Ett tidsbundet uppdrag (4 månader) där du får jobba med praktiknära evenemang i en motiverad stab.
  • Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget. 
  • En möjlighet att förverkliga en utbildning som tvåspråkig– få nya bekanta från finska distriktet och erfarenheten av att ordna en tvåspråkig kurshelhet. 
  • Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter samt nya perspektiv som stöder den egna utvecklingen.

 

Har du frågor? Kontakta då utbildningsgruppens ordförande Nina Martin (nina.martin@scout.fi)

 

 Täytä hakemus