Stabschef till fotokursen 24-26.1.2019

För första gången ordnar FiSSc en fotokurs – vi vill ha med just dig, som är intresserad av foto och kommunikation med hjälp av bilder, i staben. Kursen ordnas 24-26.1 i huvudstadsregionen och målgruppen är explorerscouter och äldre, både mer och mindre erfarna fotografer. 

Som stabschef är din uppgift att ansvara för evenemangets program som helhet. Till det hör bland annat att planera programmet, ordna stabsmöten, rekrytera eventuella personer som håller workshop och så vidare. Kansliet hjälper med praktiska arrangemang och du får stöd av kommunikationsgruppen i planerande och förverkligande av programmet. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vi ser gärna att du har ett intresse för fotografi och/eller kommunikation.

Täytä hakemus