Stabsmedlem för Båtförarkursen 10-12.3.2023 i Ekenäs

Båtförarkursen är ofta den första utbildningen utanför kåren som en scout går i navigation, båthantering, säkerhet ombord mm. Kursen riktar sig till explorerscouter och äldre. Kursen består av en teoridel och en parktikdel. Teoridelen är den kurs vi nu söker stabschef för. Kursen förverkligas under veckoslutet 10-12.3.2023. Praktikdelen förverkligas i kårerna. Läs mer om båtförarkursen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/fardighetsutbildning/

Vad uppdraget går ut på:
Som stabsmedlem deltar du i stabens arbete kring att planera och förverkliga Båtförarkursen. Enligt en överenskommen arbetsfördelning håller du i trådarna för delar av utbildningen under själva kursveckoslutet. Efter utbildningen deltar du i stabens utvärdering av sitt eget arbete.

Du får stöd i uppdraget av FiSSc:s sjöråd och av programkoordinatorn på FiSScs kansli (som stöder dig i en stor del av de administrativa frågorna och praktiska arrangemangen). Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av stabchefen och ca 4 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter evenemanget

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter och handleder stabsmedlemmarna i deras, samt att du deltar i evenemanget.

Du själv har gått båtförarkursen och är bekant med konceptet.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att vara med och arrangera FiSSc-evenemang, eller har varit ansvarig för flera kårevenemang.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av en viktig utbildning. Du får vara med och utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Du får utveckla dina färdigheter i att leda och handleda andre ledare samt att förverkliga projekt och utbilda.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfareheter kring att utbilda i båtförarskap och navigation.

Täytä hakemus