Stabsmedlem för Nothamn 2023

Chefstrion är vald och består av Niki Hamro, Marika Eriksson och Niklas Kumpulainen. Nu söker vi stabsmedlemmar som tillsammans med oss förverkligar Nothamn VIII 2023! Vi saknar ännu dig som vill jobba med lägrets ekonomi, bespisningen och programmet!

Nothamn är till för alla scouter, kompisar och intresserade - vi hoppas kunna se 500 eller flera delta i den bästa lägerupplevelsen sommaren 2023! Vår vision är att göra ett läger som ska vara roligt att planera och förverkliga tillsammans med andra ledare. Målet är att alla i staben jobbar i grupper som liknar chefstrio-konceptet där de enskilda stabsmedlemmarna jobbar i team tillsammans med sina chefer. Uppdraget börjar under våren 2022 och slutar vid utgången av 2023.

Alternativt kan du redan i detta skede anmäla intresse för något annat chefsuppdrag. Målet är att alla ska ha lämpliga uppdrag och att vi blandar erfarna ledare med dem som inte ännu hunnit ha mera ansvar.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Våra visioner för lägret:

 • Trioledarskap och coaching används genom hela lägerorganisationen, så att de som förverkligar lägret får jobba i team och utvecklas i sin uppgift.
 • Lägret är inkluderande och tillgängligt för alla, det har en trygg och öppen atmosfär.
 • Erbjuder en minnesvärd och unik lägerupplevelse åt alla – det första större lägret inom FiSSc på snart nio år.
 • De med mera erfarenhet jobbar tillsammans med dem som inte ännu haft större uppdrag.
 • Alla intresserade ska känna sig välkomna till lägret.
 • Nothamn 2023 stöder kårernas välmående och gemenskap innan, under och efter lägret.
 • Havs- och sjötema genomsyrar hela programmet och lägerupplevelsen.
 • Alla deltagare får segla minst en gång under lägret.
 • Engagera utomstående samarbetsparter i lägret.
Förutom dessa visioner arbetar vi redan med projektplanen som du som stabsmedlem får påverka.

Vi söker dig som:

 • Är en engagerad och driftig person som arbetar bra såväl ensam som i grupp, har en kreativ syn på hur man skall förverkliga scoutprogrammet och är positivt inställd till att prova något nytt.
 • Kommunicerar väl, är lösningsinriktad och inkluderande gentemot staben, kårerna och förbundet.
 • Är en van ledare som följer scoutingens ledarskapsmodell.
 • Har tillräckligt med erfarenhet för att veta vilket uppdrag du är intresserad av att jobba med!
 • Känner dig taggad för ett lite större uppdrag, där du verkligen får utmana dig och utveckla ditt ledarskap.
 • Kännedom om sjöscouting ses som ett plus.

Lisätiedot

Vi erbjuder dig: 

 • Möjligheten att utvecklas i ett uppdrag, att få samarbeta med nya människor och aktörer samt att förverkliga ett läger som blir ett minne för livet för flera hundra scouter. 
 • En chans att forma målsättningar och riktlinjer för lägret tillsammans med den övriga staben. 
 • Möjlighet att påverka hur den finlandssvenska scoutingen ser ut i början av 2020-talet. 
 • Stöd i uppdraget genom FiSSc:s verksamhetsområden och förstås också den övriga stabens och alla kårers hjälp. 
 • Stöd i att rekrytera resten av cheferna i ditt ansvarsområde. 
 • Möjlighet att söka till FiSSc mentorprogram 
Intresserad?? Vad kul! Fyll i din ansökan där du beskriver dig själv och kort berättar varför just du skulle platsa i staben och vilket uppdrag du är intresserad av!?

Täytä hakemus