Stabsmedlem för Sekondkursen online i början av maj

Sekondkursen är den andra utbildningen utanför kåren som en scout går i navigation, båthantering, säkerhet ombord mm. Kursen riktar sig till explorerscouter och äldre. Kursen består av en teoridel och en parktikdel. Teoridelen är den kurs vi nu söker stabschef för.

Kursen förverkligas som en onlineutbildning två-tre kvällar under första veckan i maj 2023. Praktikdelen förverkligas i kårerna.

Vad uppdraget går ut på:
Som stabsmedlem deltar du i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sekondkursen.

Du utför uppdraget i en stab som utöver dig själv består av en stabschef och 1-2 stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: Uppdraget inleds 2-3 månader före utbildningen och avslutas ca 1 månad efter den.

Uppdraget kräver (i tid): ca 2 planeringsmöten (1-2h/möte) före utbildningen samt självständigt arbete mellan mötena, närvaro under utbildningen enligt överenskommelse med staben, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) samt självständigt arbete efter utbildningen.

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter, samt att du deltar i evenemanget.

Du har själv deltagit i sekondkursen, skärgårdsskepparkursen eller har motsvarande navigationsutbildning.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av en viktig utbildning. Du får vara med och utveckla sjöutbildningarna med stöd av FiSSc:s sjöråd, ett kansli och den övriga staben. 

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Högklassig sjöutbildning, en möjlighet för unga scouter att ta sig mot att bli skeppare, din kunskap och dina erfareheter kring att utbilda i båtförarskap och navigation.

Täytä hakemus