Stabsmedlem för Spejardagar 4-5.11 i Jakobstad

Spejardagar är veckoslutsevenemang för spejarscouter (och andra ungdomar i åldern 12-15 år), med fokus på färdighetsutbildning, bra stämning och nätverkande.

Vi söker 4-5 stabsmedlemmar och två matlagare som tillsammans med en stabchef förverkligar evenemanget. Som medlem i staben får du vara med och förverkliga dina egna och andras kreativa och roliga idéer. Du får också själv utveckla dina färdigheter, uppleva bra stämning och bygga nya nätverk.

Längd på uppdrag: Mellan det att du inleder ditt uppdrag till det att det avslutas går det 2-4 månader

Riktar sig särskilt till: Explorerscouter, roverscouter och ledare.

Uppdraget kräver (i tid): ca 3 planeringsmöten (1-2h/möte) före evenemanget samt lite självständigt arbete mellan mötena, närvaro under hela evenemanget, och 1 utvärderingsmöte (1-2h) efter evenemanget

Stödpersoner: du utför uppdraget i en stab som består av en stabschef och några andra stabsmedlemmar. Ni förverkligar evenemanget tillsammans och stöder varandra. Dessutom finns FiSSc:s programgrupp samt programkoordinatorn på FiSScs kansli som stöd och hjälp.

Uppdragets innehåll:
•Före kursen/evenemanget:
Du deltar i planeringen av evenemanget, deltar i brainstormingen av bra idéer för program och planerar överenskomna bitar av programmet.
•Under kursen/evenemanget:
Du deltar i evenemanget och ansvarar tillsammans med resten av staben för att deltagarna har det bra, känner sig trygga och trivs. Du förverkligar överenskomna delar av programmet och hjälper resten av staben där det behövs.
•Efter evenemanget:
Du deltar i utvärderingen av evenemanget.
Du deltar i sammanställandet av sånt material som gärna kan sparas för kommande spejardagar.
Ifall du haft utgifter så gör du en ekonomisk redovisning för dem.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förväntar oss iver och engagemang, att du utför överenskomna uppgifter samt att du deltar i evenemanget.
Det är en fördel om du har någon insyn i spejarscoutprogrammet, till exempel själv har varit spejarscout eller varit patrulledare eller ledare för spejarscouter.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att arrangera evenemag.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?
Du får delta i förverkligandet av ett meningsfullt evenemang. Du får förverkliga dina visioner med stöd av en stabschef, ett kansli och den övriga staben. Du får hjälpa till att förverkliga andras visioner och får i och med det nya tips och tankar som du själv kan utnyttja i andra sammanhang.

Vad kan du ge scoutingen i det här uppdraget:
Du kan ge scoutingen nya tankar och idéer, som kanske för dig eller din kår känns gamla och bekanta, men kan vara mycket givande för scouter från andra kårer. Du kan påverka unga på ett positivt sätt.

Täytä hakemus