Stabsmedlem – Introduktionskurs i normkritiskt ledarskap


Vad är normkritiskt ledarskap?

En introduktionskurs i hur du kan fungera mer inkluderande i ditt ledarskap.

För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt jobba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas. Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller normen. Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss i samhället. De kan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att upptäcka för en person som tillhör den grupp som har mest plats och inflytande, t.ex. i scouterna. Under kursen får du lära dig känna igen olika normer som finns i din kår eller grupp och dessutom lära dig konkreta sätt att leda mer inkluderande.

Kursen har tidigare ordnats två gånger som en dagskurs, och nu är tanken att utveckla kursen vidare med erfarenheterna från de tidigare gångerna.

Kursen är inplanerad till 19-20.3.2022 (lördag eftermiddag - söndag) och kursplatsen är i Helsingfors eller östra Nyland.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget
Som stabsmedlem/utbildare:
· Ansvarar du för att förverkliga ett eller flera utbildningspass så att målsättningarna för utbildningen uppfylls.
· Följer du scoutmetoden i de utbildningspass du drar.
· Är du en aktiv stabsmedlem som tillsammans med de övriga i staben jobbar för att kursen ska bli en fungerande och kvalitativ helhet. Du deltar i stabsmöten före kurshelgen (2-3 st) och även i utvärderingsträffen efter kursen.
· Ser du till att kursdeltagarna tryggt kan delta i kursen.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?  

·       Ett tidsbundet uppdrag (3 månader) där du får jobba med ett nytt och meningsfullt evenemang i en motiverad stab. 

·       Det finns mycket färdigt utbildningsmaterial som kan användas, men även friheten att forma det till sitt eget. 

·       En möjlighet att förverkliga en viktig utbildning för förbundets ledare. 

·       Personlig utveckling. Oberoende om man deltar i eller leder en utbildning så lär man sig en hel del och får insikter samt nya perspektiv som stöder det egna ledarskapet. 

Har du frågor? Kontaktadå utbildningskoordinator Heidi af Heurlin, heidi.afheurlin@scout.fi

Täytä hakemus