Styrelsemedlem för Finlands Svenska Scouter

Arbeta för den svenska scoutingens framtid i Finland: sök till styrelsemedlem i Finlands Svenska Scouters förbundsstyrelse!

På FiSSc:s höstmöte 31.10.2021 i Nokia tar förbundets medlemmar beslut om det kommande årets målsättningar inom verksamheten. Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att främja och förverkliga dessa målsättningar.
Förbundet söker nu nya styrelsemedlemmar! Inför år 2022 finns det fem (5) lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar! Förslaget är att styrelsen ska bestå av scoutchef (ordförande) och vice scoutchef tillsammans med?8 medlemmar. Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren tätt. Styrelsemedlemmarna har aktiv kontakt med förbundets anställda.
Är du intresserad av uppdraget som styrelsemedlem - läs vidare!

Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna. Ledarkoordinator Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 5067) fungerar som förbundets kontaktperson i rekryteringen. Om du vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela Emilia om saken. Du kan också vara i kontakt med Emilia om du har frågor eller funderingar gällande rekryteringen. De nuvarande FiSSc styrelsemedlemmarna svarar också gärna på frågor och funderingar gällande styrelseuppdraget, kontaktuppgifter hittas här. Medlemmarna i valberedningskommittén når du på: fissc_rekrytering@kuksa.partio.fi.

Genom att fylla i ansökan här ställer man upp som kandidat.
Längd på uppdrag: mandattiden är 2 år

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Från och med ifjol väljs styrelsemedlemmar inte längre till en portföljpost, utan den nyvalda styrelsen delar sinsemellan upp sitt arbete så att varje medlem sköter kontakten med ett lämpligt antal grupper och projekt (enligt intresse och möjlighet).?

Som styrelsemedlem:

 • Utarbetar du tillsammans med styrelsen strategier och ramar för förbundet och projekt?i enlighet med förbundsmötens beslut
 • Leder du tillsammans med styrelsen upp verksamhetsplanens förverkligande
 • Deltar du i olika möten och representationstillfällen
 • Stöder och handleder du gruppordförande/projektchefer för de grupper och område som hör till dig (besluts inom den nya tillsatta styrelsen)
 • Gör du handslag med gruppordförande/projektchefer för de grupper och område som hör till dig (besluts inom den nya tillsatta styrelsen)
 • Intressebevakar du det egna området och rapporterar till styrelsen samt informerar verksamhetsområdets aktörer, även anställda
 • Bereder du ärenden till förbundsstyrelsen, enligt överenskommelse
 • Kommunicerar och informerar du om ärenden mellan verksamhetsområde och styrelsen?
 • Leder du utvecklingsarbetet för det verksamhetsområdet du ansvarar för
 • Håller du kontakt med motsvarande förtroendevald i Finlands Scouter
En styrelse med medlemmar från olika håll av landet, i olika åldrar och med olika bakgrunder representerar förbundet bäst. Styrelsen behöver kunna se saker ur flera perspektiv för förbundets bästa och kan då mest sannolikt göra goda beslut. Styrelsens arbetssätt bestäms tillsammans inom styrelsen i början av året.

Lisätiedot

Vilka egenskaper kan det vara bra att ha som styrelsemedlem?  

 • Är bekväm med möten och strategiplanering 
 • God hand med att läsa, kommentera och behandla texter 
 • Att vara en god handledare  
 • Förmåga att lyssna 
 • Erfarenhet och kunskap om finlandssvensk scouting 
 • Erfarenhet av styrelsearbete (men inget krav!) 
 • Erfarenhet av föreningsarbete 
Varför ska du söka till uppdraget som styrelsemedlem?  
 • Du får göra ett meningsfullt frivilliguppdrag som främjar barns och ungas välmående 
 • Du får utöka ditt scoutnätverk och lära känna många nya människor 
 • Du får utveckla ditt eget ledarskap genom att leda andra 
 • Du får första parkett att vara med och påverka förbundets utveckling 
 • Du får erfarenhet som är mycket värdefull också i arbetslivet 


Täytä hakemus