Sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolitietoisuuden asiantuntija

Partio on harrastuksena avointa kaikille. SuomenPartiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partiontoiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähänkuuluvat esimerkiksi kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyväyhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

SP:n moninaisuusryhmä edistää moninaisuudentoteutumista partiossa, ylläpitää partion tasa-arvo- jayhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä ohjaa ja kouluttaa moninaisuusaiheita muillepartiotoimijoille. Moninaisuusryhmä koostuu mm. sisupartion,monikulttuurisuuden, sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalisen tasavertaisuudenasiantuntijoista. Nyt etsimme asiantuntijaa sukupuolten tasa-arvon jasukupuolitietoisuuden asioista vastaavaksi henkilöksi.

Etsimme SuomenPartiolaisten moninaisuusryhmään sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolitietoisuudenasiantuntijaa, jonka vastuualueena on edistää partioharrastuksen tasa-arvoisuutta ja tasa-arvokasvatusta sekä sukupuolitietoisuutta eri taustaisille lapsille, nuorille jaaikuisille.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä on hyödyksi perehtyneisyys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön tietouteen tai mielenkiinto perehtyä niihin sekä ymmärrys, milloin lähteä etsimään tietoa muualta.

Pestiin liittyy partio-ohjelman tarkastelu sukupuolittuneiden käytänteiden, tasa-arvon ja sukupuolitietoisuuden näkökulmasta lisäämällä partio-ohjelmaan konkreettisia tasa-arvoa ja sukupuolitietoisuutta käsitteleviä toimintavinkkejä. Pääset myös selvittämään ja kehittämään tasa-arvon toteutumista partioharrastuksessa. Osaamisalueen asiantuntijana olet mukana myös moninaisuusryhmän kokonaistyöskentelyssä moninaisuuden muiden osa-alueiden asioissa.

Lisätiedot

Jätä hakemuksesi lomakkeella tai kysy lisää! Yhteydenotot: sanna.nygard@partio.fi

Täytä hakemus