Talousvaliokunnan puheenjohtaja

Valiokunnan puheenjohtajana johdat talousvaliokuntaa yhdessä toiminnanalasta vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Toimit hänen työparinaan erikseen tarkemmin sovittavan työnjaon mukaisesti, päätehtävänäsi keskittyä johtamaan ja tukemaan valiokuntalaisia heidän toteuttaessaan toimintasunnitelmaa ja partion strategiaa. Työparisi huolehtii toiminnanalan johtamisesta osana hallitustyöskentelyä, eli järjestön tavoitteiden näkymisestä toiminnanalalla. Pestiisi kuuluu kuitenkin yhteistyö muiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa.

Pestin menestyksekäs hoitaminen vaatii valiokunnan kokousten valmistelun ja johtamisen noin kahdeksan kertaa vuodessa, mukaan lukien seminaarikokoukset. Kokousten välillä aikaa kuluu kokousten valmisteluun, ryhmien toiminnan suoraan tukemiseen ja seurantaan, sekä työparin väliseen tiedonvaihtoon yhteensä noin 3–5 tuntia viikossa. Lisäksi valiokunnan puheenjohtajan odotetaan osallistuvan muutaman kerran vuodessa partion yhteisiin suuriin tapahtumiin kuten kevät- ja syyspäiville sekä Johtajatulille. Usein valiokuntien puheenjohtajat osallistuvat tämän lisäksi valikoidusti myös ryhmien toimintaan. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan voit osallistua myös koulutuksiin ja kansainvälisiin seminaareihin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Valiokunnan johtaminen on ennen kaikkea ihmisten suunnitelmallista johtamista vaativa pesti. Tehtävänäsi on rekrytoida, motivoida ja johtaa valiokuntasi vapaaehtoisia toiminnanalasi tavoitteiden mukaisesti. Johtamiskokemus piiri- tai järjestötasolta sekä keskusjärjestön toiminnan tunteminen ovat edellytyksiä pestissä menestymiselle, samoin kuin halu, asenne ja kyky tukea keskusjärjestön vapaaehtoisia menestymään omissa tehtävissään. Valiokunnan puheenjohtajalle tärkeitä taitoja ovat myös joustavuus, aktiivisuus, halu kehittyä, sekä viestintä- ja keskustelutaidot, sekä kyky yhdistää järjestön ja valiokunnan toiminnan tavoitteet toisiinsa.

Talousvaliokunnassa on sekä talous-, varainhankinta- että IT- ja digiasioiden asiantuntijoita, joten oma osaaminen taloustoiminnanalan kaikista puolista ei ole välttämätöntä. Perustuntemus talous- ja varainhankinta-asioista ovat kuitenkin pestissä hyödyksi.

Lisätiedot

Talousvaliokunta vastaa Suomen Partiolaisten taloudenhoidosta, riskienhallinnasta ja varainhankinnasta sekä tietohallinnosta ja digitaalisten palveluiden kokonaisuudesta ja kehittämisestä. Pestissä pääset vaikuttamaan laajasti järjestön taloudellisten resurssien käyttöön, varainhankintaan sekä digitaalisten palveluiden kokonaisuuteen.

Pääset oppimaan asia- ja ihmisjohtamisesta: ihmisten johtamisesta ja motivoinnista, kokonaisuuksien hallinnasta ja vuorovaikutuksesta, sekä suunnitelmien ja projektien seurannasta ja tukemisesta. Pääset näkemään ja vaikuttamaan partion suunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen erittäin vaikuttavalta näköalapaikalta. Pääset tekemään yhdessä A-jäsenten kanssa erittäin vaikuttaavaa toimintasuunnitelmaa, jonka lopputulokset koskettavat tuhansia vapaaehtoisia ympäri Suomen, sekä auttamaan valiokunnan jäseniä sen toteuttamisessa.

Täytä hakemus