Tilannekeskuspäivystäjä Finnjamboree Kajo 2022

Haemme tekijöitä leirinturvallisuuden Tilannekeskukseen.

Kajon TurvallisuudenTilannekeskus kuuluu Leirin Turvallisuusorganisaatioon ja Palveluidenosa-alueeseen. Turvallisuuden Tilannekeskus (TIKE) päivystää koko leirinajan 24/7 ja tavoitteena on omalta osaltaan mahdollistaa muunturvallisuusorganisaation osa-alueiden ajantasainentoiminta. Tilannekeskuksen tehtävänä on ylläpitää Turvallisuudentilanne kuvaa ja koordinoida tarvittaessa pelastuksen, lääkinnän ja turvantoimintoja koko leirialueella ajantasaisesti.

Tike- päivystäjä on rehti, reipas, avulias ja oma-aloitteinen henkilö,joka pystyy yhdistämään monta lankaa yhdeksi isoksi keräksi. Hän pystyymyös iloisella ilmeellä työskentelemään niin päivin kuin öin, eikä hermostupaineenkaan alla. Tike- päivystäjä ei koskaan sano ettei tiedä, vaan hän sanoo ettäotetaan selvää. Tilannekeskuspäivystäjällä tulisi olla kokemusta ihmistenjohtamisesta operatiivisissa tehtävissä sekä hyvää osaamista Virve- päätelaitteenkäytöstä.

LeirinTilannekeskuspäivystäjänä pääset osallistumaan uudentoimintamallin luomiseen ja sen jalkauttamiseen partiossa,sekä kehittämään koko Turvallisuusorganisaation viestintää Finnjaboreilla. Mikäparasta, Tikessä ei sääolosuhteet haittaa- luvassa on siis siistiäsisätyötä. Turvallisen leirin luominen on tämän tekijäpestin tavoite jaomalla panoksellasi pääset siihen vaikuttamaan suuresti.

Lukiessasi yllä olevaa kuvausta,tuliko sinulle tunne että juuri sinä olisit kuvaitu henkilö? Mikäli näin onniin saatat olla etsimämme henkilö!


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Erityisesti edellytämme hyvääosaamista Virve- päätelaitteen käyttämisestä sekä viranomaisyhteistyössä muutoin tarvittavien asioidenhallintaa kuten viestipuheryhmät, viestikäyttäytyminen, eri turvallisuusorganisaatioiden toiminnan tunteminen ja operatiivisen johtamisen kokemusta.Tämän vuoksi aiempi kokemus Tike-toiminnasta tai siihen rinnastettavissa olevasta toiminnastakatsotaan todella hyödylliseksi. Tilannekeskuspäivystäjän tulee olla yli 18-vuotias.

Tilannekeskuspäivystäjän tuleeolla erittäin palveluhenkinen, luotettava, innokas, mutta toisaalta rauhallinensekä erityisesti oma-aloitteinen. Pystyt toimimaan paineen alaisuudessa jaartikuloimaan selkeästi viestivälineillä. Kielitaitoa vaatimuksena: Suomija Englanti. Sinulla tulee olla paloa toteuttaa turvallista ja rauhallistaleiriä. Olet jämäkkä, mutta tarpeen tullen pystyt joustamaan, jotta asiatsujuvat parhain päin. Sinulle on näkemystä/ kokemusta eriölaisien ohjeistuksienkäytäntöönpanosta ja pystyt perustelemaan tekemäsi päätökset ohjeistuksiin jasääntöihin perustuen.


Lisätiedot

Leirin Tilannekeskuspäivystäjällä on leiriä edeltäviä tehtäviä leirin aikaisen päivystystehtävien lisäksi. Ennen leiriä osallistut Leirin Tilannekeskuksen muiden tekijöiden kanssa Tilannekeskuksenkokousiin ja tutustumistapahtumiin, mutta myös koko turvallisuusorganisaation yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin. Työvuoron vahvuus on kaksi päivystäjää ja tilannekeskusmestari tukee heitä päivittäisessä toiminnassa. Työskentely tapahtuu kolmessa vuorossa. Leirin aikaisien isojen tapahtumien aikana Tiken vahvuutta nostetaan tarvittaessa ja tilannekohtaisesti.  

Oletuksena on, että Leirin tilannekeskuspäivystäjä osallistuu koko leirille, mutta toki ymmärrämme työnantajien tai perheen muodostaman paineen asian suhteen. Rakennus- ja purkuleirille osallistuminen on suotavaa. Pesti alkaa syksyllä 2021 ja päättyy syksyllä 2022.  


Lisätietoja antaa tilannekeskusmestari Jonna Karppanen (jonna.karppanen@partio.fi)

Täytä hakemus