Trivselgruppen, gruppmedlemmar

Uppdragets innehåll i korthet:
 • Du får vara med och utveckla och utföra mobbingsförebyggande arbete genom aktiviteter som stärker ex. gruppdynamiken, som exempelvis kan genomföras på evenemang och utbildningar.
 • Du fungerar tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna som kontaktperson för kårer som behöver stöd i situationer av osakligt beteende
 • Gruppen har minst 6 möten under året, fler enligt behov. I gruppen kommer ni sinsemellan överens om sommarpaus och de perioder ni jobbar mer intensivt.
 • Uppdraget innebär också självständigt arbete mellan mötena

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Intresse av att främja respektfyllt beteende och stärka gruppdynamiken i scouterna
 • Vilja att stöda kårer att hitta lösningar på utmanande situationer
 • Genuint intresse för gruppens verksamhetsområde och gärna lite kännedom om området
 • Tillgänglig ifall en kår önskar eller behöver stöd
 • Nya idéer och tankar samt en vilja av att jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina
 • ledarskapsfärdigheter
 • Möjlighet att påverka i en stor organisation


Täytä hakemus