Tule kehittämään lippukuntien ansiomerkkitoimintaa ja Uudenmaan Partiopiirin palautekulttuuria!

Ansiomerkit ovat johtamisen väline, jolla kiitetään julkisesti ja näkyvästi pitkäjänteisestä ja säännöllisestä toiminnasta, josta on jäänyt jälki toimintaympäristöön. Piirissämme ja lippukunnissa on tärkeää, että nostetaan esille onnistumisia ja ansioitumisen myötä osoitetaan, millaisia asioita arvostetaan. Haluamme parantaa tietoisuutta ansiomerkkien kriteereistä ja hakemisesta, jotta mahdollisimman monelle ansioituneelle haettaisiin ansiomerkkiä. Palautetoimikunnassa on useita eri aihe-alueisiin perehtyneitä henkilöitä ja nyt haemme -ryhmälle puheenjohtajaa sekä -kiinnostuneita jäseniä.

Pestin kokonaisvastuu: Piirin palauteohjeen ja nettisivujen am-osion ylläpitäminen. Ansiomerkkikäsittelyn toteutumisesta vastaaminen. Ansiomerkkikäsittelyn vaatimien päätösten ja linjausten tekeminen yhdessä ryhmän kanssa. Piirin muiden toiminnanalojen tukeminen luottamushenkilöiden kiittämisessä ja muistamisessa.

Pestin sisältö: Ryhmän kokousten, viestinnän ja toiminnan suunnittelu ja johtaminen. Osallistuminen SP:n ansiomerkkiasioiden viestintään Teams-kanavalla. Ryhmän edustajan nimeäminen SP:n kokouksiin verkossa tai laajennetuissa valiokunnissa. Yhteydenpito ansiomerkeistä vastaavan työntekijän kanssa, tarpeen mukaan. Piirin luottamushenkilöiden tapahtumiin osallistuminen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä yksi tai kaksi iltaa kuukaudessa.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat. Käytännön tukea tarjoaa piiritoimisto.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttää partiokokemusta ja kiinnostusta partion palaute- ja ansiomerkkikulttuurin kehittämiseen.

Ryhmän puheenjohtajan pesti vaatii vähintään partiojohtajaperuskoulutuksen ja kiinnostuksen palaute- ja ansiomerkkikulttuuria kohtaan. Ryhmän jäsenelle ei ole asetettu koulutusvaadetta, mutta into oppia riittää pitkälle! Ajankäytöllisesti pesti vaatii kuukausittaiseen kokoukseen valmistautumista ja osallistumista. Lisäksi ansiomerkkihakemusten lukeminen kokouksia ennen kuuluu pestiin. Ryhmän puheenjohtajan pestiin kuuluu lisäksi SP:n laajennettuun ansiomerkkityöryhmään osallistuminen pari kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Jos nämä asiat saavat sinut innostumaan, niin laita vaikkapa heti hakemusta tai viestiä tulemaan: tiina.witikkala@uusimaa.partio.fi

Täytä hakemus