Tutkimus- ja kehitysryhmän puheenjohtaja

Tutkimus- ja kehitysryhmä on vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista ja kokeilukulttuuria partiossa. Ryhmä koordinoi, toteuttaa ja tukee partiossa tehtäviä tutkimushankkeita, kehittää järjestön analytiikkaa sekä auttaa kehittämään järjestön toimintaa ketterämmäksi ja nopeammin kehittyväksi. Tutkimus- ja kehitysryhmä tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia partion johtamisen tueksi.

partio.fi/tietoa

Puheenjohtajana tehtävänäsi on
 • johtaa asiantuntijaryhmää
 • pitää yhteyttä järjestön johtoon ja muihin toiminnanaloihin
 • antaa strategista ohjausta tutkimus- ja kehittämistyöhön
 • toimia T&K:n kasvoina järjestön johtoa, esimerkiksi hallitusta ja Partioneuvostoa kohtaan
 • viime kädessä vastata yhdessä hallituksen kanssa siitä, miltä tiedolla johtaminen partiossa näyttää

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

 • vahvoja johtamis- ja projektinhallintataitoja
 • hyvää ymmärrystä tutkimustoiminnasta ja analytiikasta
 • partiotoiminnan laaja-alaista tuntemusta ja kehittämiskohteiden ideointia sen ja tuotetun tiedon perusteella
 • kykyä toimia tiedolla johtamisen puolestapuhujana niin henkilökohtaisen esimerkin kuin osaamisenkin kautta
 • esiintymistaitoja
 • kykyä verkostoitua ja luoda arvoa eri puolilla järjestöä

Lisätiedot

Pesti on joustava, mutta vaativa. Samalla se on toki erittäin palkitseva, koska pääset työskentelemään suoraan sen parissa, mihin suuntaan Suomen Partiolaisia tulevina vuosina kehitetään.

T&K-ryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Tämän lisäksi puheenjohtaja on mukana digi- ja talousvaliokunnan toiminnassa, osallistuu ja esiintyy erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa, huolehtii yhteyksistä järjestön johtoon ja muihin toiminnanaloihin sekä johtaa ryhmän toimintaa kokousten välillä. Ajankäyttö riippuu tavasta toteuttaa pestiä, mutta alkaa noin muutamasta tunnista viikossa.

T&K ryhmän pestaajana toimii Digi- ja talousvaliokunnan puheenjohtaja. Pestin tukena on digi- ja talousvaliokunta, järjestön johto, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava työntekijä sekä T&K-ryhmä.

Yhteydenotot ja lisätiedot:
Tutkimus- ja kehitysryhmän lopettava puheenjohtaja Samuli Bergman, samuli.bergman@partio.fi
Digi- ja talousasioista vastaava hallituksen jäsen Robert Lecklin robert.lecklin@partio.fi

Täytä hakemus