Työkkärimestari – Finnjamboree Kajo 2022

Jos sinua kiinnostaaorganisoida toimiva järjestelmä lyhyiden tehtävien sekä vapaiden tekijöiden yhdistämiseen,tämä on sinun pestisi. Työkkäri toimii Kajolla alustavien suunnitelmien mukaan sekälivenä että netissä. Työkkäri on mukana luomassa pestijärjestelmää, joka ottaahuomioon erilaiset tilanteet ja resurssit. Jokaisen työpanos leirin onnistumiselleon tärkeä.


Työkkärimestarin tehtävänä on organisoida Kajon työkkäripalvelut. Työkkärinkautta hankitaan lisäkäsiä tarpeen mukaan sekä ohjataan tehotiiminsijoittumista, minkä tehtävänä on tukea palveluiden toteutumista Kajolla. Sovelluksessatoimiva työkkäri-app toteutetaan yhteistyössä Kajon tiedonhallinnan sekäpestidigiekspertin kanssa, joten työkkärimestarilla tulee vain olla ideoita sentoteuttamisesta, ei välttämättä teknistä osaamista.

Työkkäri on osa HR-ryhmää, johon kuuluvat myösjohtajahuolto, kiittäminen sekä pestaus. HR-ryhmässä teet yhteistyöstä pesteistävastaavien mestareiden kanssa, mutta yhteistyötä koko HR-ryhmän kanssa tehdääntiiviisti. Työkkärimestari rekrytoi itselleen tiimin, jonka koko määräytyysuunnitelmien tarkentuessa. Työkkärimestarin tulee toimia yhteistyössä kokoorganisaation kanssa, mutta erityisesti osallistujapalvelut sekä palveluidenosa-alue on tiivis rajapinta varavoimamestarille.

Työkkärimestarilla on mahdollisuus päästä ideoimaan jatoteuttamaan työvoimapalveluiden kokonaisuutta Kajolla alusta alkaen käyttäenhyödyksi aikaisempien leirien kokemuksia asiasta. Kajo toteuttaa osaltaan SP:nstrategiaa toimia parhaana paikkana tehdä vapaaehtoistyötä ja Kajolla onmahdollisuus kehittää myös projektipestissä toimimisen käytäntöjä, kutenperehdyttämistä.

Pestin kesto: 5/2021-12/2022

Pestin edellyttämä ajankäyttö: kaikki HR-tiimin mestaritosallistuvat HR:n kokouksiin noin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevatitse oman tiiminsä ajankäytön.

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen, 044-3212833,katri.hietanen@partio.fi


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Työkkärimestarin tulee olla viestintä- jaorganisointitaitoinen.


Lisätiedot

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen, 044-3212833, katri.hietanen@partio.fi

Täytä hakemus