Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för akela- och kaptensutbildningen

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och i samarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Akela- och kaptensutbildningen är en utbildning full av konkreta tips och råd till vargunge- och äventyrsscoutverksamheten i kåren och därför har den varit väldigt uppskattad. Som gruppmedlem med ansvar för akela- ochkaptensutbildningen får du vara med och utveckla utbildningen och möjliggör utbildningen för allt fler kårledare. Sedan början av år 2018 kan kursen även beställas av kårerna och 2022 ordnas den endast som beställningskurs.

Läs mer om utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/akela-och-kaptensutbildning/


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad ger vi dig?

  • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc - och framför allt inom Utbildningsgruppen.

  • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag.

  • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna.

  • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda.

  • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk.

  • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir endel av en stor gemenskap med överhundra andra förtroendevalda och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden!

Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med dem här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/


Täytä hakemus